rzecznik

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców to osoba, która może posłużyć nam pomocą, jeżeli urzędnicy naruszyli nasze prawa lub negatywnie wpłynęli na nasze interesy. W przypadku, kiedy urzędnicy nałożyli na Ciebie karę finansową lub wydali decyzję, która uniemożliwia rozwój twojego biznesu, to możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz organizacji przedsiębiorców.

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/rzecznik-malych-i-srednich-przedsiebiorcow-w-czym-ci-pomoze/ 

Co należy do zadań Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców?

Najważniejszymi zadaniami Rzecznika MŚP jest pilnowanie, aby w urzędy i sądy przestrzegały zasad przyjętych Prawie przedsiębiorców z marca 2018 r. Jego zadaniem jest prowadzenie systemowych zmian w przepisach, które dotyczą przedsiębiorców. W tym roku sporo zaangażowania Rzecznik poświęcił kwestiom związanym z pandemią COVID-19. Działa on na zasadzie pomocy, a nie rozwiązywania problemów między firmami.

Jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik? 

W jakich przypadkach pomoże nam Rzecznik? Będą to sytuacje, kiedy:

 • urząd wydał niekorzystną decyzję, zakazującą ci np. rozwijania działalności,
 • urzędnicy niesprawiedliwie uznali cię winnym jakichś uchybień i nałożyli karę,
 • urząd odmówił ci wpisu do rejestru działalności regulowanej, chociaż spełniasz wszystkie warunki.

Rzecznik na początku rozpatruje sprawę, a później może podjąć czynności, czyli sprawdzić czy urzędnicy naruszyli prawa lub interesy przedsiębiorcy. 

Rzecznik może także:

 • wskazać wnioskodawcy przysługujące mu prawa oraz metody działania,
 • przekazać sprawę do innego urzędu,
 • odmówić podjęcia czynności. 

W ostatniej sytuacji Rzecznik musi dostarczyć nam uzasadnienie swojego stanowiska.

W przypadku kiedy chcesz złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej, wówczas Rzecznik MŚP może wnieść skargę do sądu administracyjnego. Dzięki niemu uzyskamy objaśnienia prawne dotyczące interpretacji przepisów, co do których istnieją wątpliwości.

Co więcej Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw może m.in.:

 • zażądać wyjaśnień/informacji/udostępnienia dokumentów od urzędów i instytucji publicznych,
 • wesprzeć przedsiębiorcę w postępowaniu administracyjnym,
 • złożyć do właściwych urzędów wniosek o wydanie objaśnień prawnych,
 • zwrócić się do Naczelnego Sądu Administracyjnego lub Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie, kiedy sądy rozbieżnie stosują prawo,
 • poinformować właściwe jednostki nadzoru lub kontroli o odnotowanych nieprawidłowościach,
 • wnieść skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego,
 • zwrócić się o rozpoczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także brać udział w tych postępowaniach – na takich samych prawach jak prokurator.

Zobacz też: http://www.inscripte.pl/jak-odwolac-sie-od-decyzji-administracyjnej/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here