Ile lat pracy za szkołę?

Nie każda osoba jest tego świadoma, ale idąc do pierwszej pracy po ukończeniu szkoły, pracodawca może poprosić o udokumentowaniu świadectwa ukończenia szkoły. Jakie to może mieć dla niego znaczenie i czy w ogóle ma prawo o to prosić? Oczywiście ma takie prawo, a nawet obowiązek. Zgodnie z polskim prawem ukończenie niektórych rodzajów szkół wiąże się z naliczeniem określonej w przepisach liczby lat do stażu pracy. Konieczne jest zatem udokumentowanie tego, jaką szkołę jako ostatnią się ukończyło. Staż pracy wyrażony w latach ma zasadnicze znaczenie dla obliczania podstawy wymiaru różnego rodzaju świadczeń pracowniczych jak chociażby liczba dni urlopu wypoczynkowego przyznawanego w danym roku kalendarzowym.

Jedyną szkołą, której ukończenie nie daje możliwości wliczenia jej do stażu pracy jest szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Jeśli więc ktoś zakończy swoją edukację na tym etapie, to będzie musiał dłużej pracować zawodowo, aby dostać uprawnienia pracownicze na takim samym poziomie jak absolwenci szkół o wyższym profilu. Do zyskania kilku lat do stażu pracy uprawnia już ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej. Liczba wliczonych lat wynosi tyle, ile przewiduje program nauczania, ale nie więcej niż 3 lata. Jeśli osoba ukończy średnią szkołę zawodową to do lat pracy doliczonych zostanie już na starcie 5 lat. W przypadku ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej i kontynuowania nauki w średniej szkole zawodowej również przyznane zostać może tylko 5 lat. Szkoła ogólnokształcąca umożliwia doliczenie do stażu pracy 4 lat, a szkoła policealna aż 6 lat. Najwięcej lat można zyskać w przypadku zakończenia edukacji na poziomie studiów wyższych i jest to aż 8 lat. Takie informacje można znaleźć w przepisach. Niektórzy jednak mogą mieć wątpliwości ile lat pracy za technikum, ponieważ nie jest to napisane wprost. Jednak w tej sytuacji technikum jest tym samym co po prostu średnia szkoła zawodowa. Z tego też powodu wlicza się aż 5 lat. Nie ma żadnego znaczenia to w jakim systemie odbywała się nauka. Tak samo liczony jest tryb dzienny, zaoczny oraz wieczorowy. Jedyne co należy mieć na uwadze, to aby nie sumować poszczególnych okresów nauki. Uwzględnia się jedynie ostatni ukończony stopień nauki. Przy czym na przykład terminem ukończenia studiów wyższych jest dzień złożenia pracy dyplomowej.

Czasami zdarza się tak, że niektóre osoby w czasie kiedy jeszcze się uczą rozpoczynają także swoją aktywność zawodową i podejmują pracę. W celu prawidłowego obliczenia wymiaru urlopu należy doliczyć albo okres zatrudnienia, w trakcie którego jednocześnie pobierana była nauka, albo jedynie okres nauki. Wszystko zależy od tego, który z tych okresów okazuje się być bardziej korzystny z punktu widzenia pracownika.

W trakcie nauki w szkole średniej albo na studiach nie jest łatwo podjąć pracę w pełnym wymiarze godzin. Z tego też powodu wiele firm jeśli już decyduje się zatrudnić taką osobę to oferuje jej umowę zlecenie albo umowę o dzieło. Takie formy zatrudnienia nigdy nie są wliczane do stażu pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here