Zadania recenzenta pracy licencjackiej

Obrona pracy licencjackiej nie jest zbyt łatwa. Obecnie promotorzy i recenzenci coraz większą uwagę przywiązują do unikalności rozwiązań, które zostały opisane w ramach opracowania danego zagadnienia. Sprawia to, że niejednokrotnie ciężko jest wybrnąć z niewygodnych pytań. Wszelkie problemy w tym zakresie najczęściej spowodowane są faktem, że studenci nie znają procedury egzaminacyjnej jeszcze przed wejściem na salę. Rodzi to wiele problemów natury praktycznej i zdecydowanie przedłuża całe postępowanie.

Pierwszą osobą, na którą należy zwrócić uwagę w trakcie obrony pracy, jest promotor. Jest to doktor habilitowany lub profesor danej uczelni, który podjął się zadania kierownictwa nad pisaniem danej pracy. Co do zasady student ma z nim najlepszy kontakt, ponieważ osoba ta znacząco pomaga mu w wykonywaniu wszelkich obowiązków związanych z tworzeniem opracowania. Cały spis literatury, który jest sporządzany dla danej pracy licencjackiej, musi być wcześniej zatwierdzony przez promotora. Pozwala to uniknąć problemów praktycznych, w których student korzysta z dzieł nie mających żadnego pokrycia w zmieniającej się rzeczywistości.

W pracach komisji egzaminacyjnej bierze również udział recenzent. Jest to osoba, która ma zadanie przeczytać pracę licencjacką oraz należycie ją ocenić. Nie jest to łatwe, ponieważ recenzent posiada wnikliwą i rzetelną wiedzę z danego zagadnienia. Jeżeli stwierdzi on, że praca nie jest zbyt unikalna i nie wnosi nic nowego do powszechnie dostępnego dyskursu, będzie on zobowiązany do wystawienia oceny niedostatecznej. Na szczęście takie sytuacje bardzo rzadko mają miejsce, ponieważ studenci to osoby dorosłe, które mają pewien bagaż doświadczeń życiowych i wiedzą, że plagiat stanowi przestępstwo ścigane z urzędu.

O tym, recenzent pracy licencjackiej co robi, można w dużym uogólnieniu napisać, że dba on o merytoryczny przebieg egzaminu licencjackiego. Przede wszystkim to właśnie on zadaje pytania, na które nie znalazł odpowiedzi w opracowaniu. Student powinien w możliwie jak najkrótszym czasie wyjaśniać wszelkie kwestie, które wzbudziły w nim zastrzeżenia. Ponadto pozostali członkowie komisji również mają prawo do zadawania pytań dodatkowych, jednak korzystają z takich możliwości niezwykle rzadko. Sprawia to, że w zasadzie jedynie recenzent dba o merytoryczny przebieg całego spotkania.

Bardzo ważnym zadaniem osoby sprawdzającej pracę jest również weryfikacja przypisów. Wszelkie źródła naukowe, które były wykorzystywane w procesie tworzenia pracy, powinny być rzetelne. Zdecydowanie odradza się wybiórcze korzystanie z materiałów zawartych na stronach internetowych, ponieważ zawarte tam informacje mogą być niezgodne z prawdą oraz powszechnie przyjętymi zasadami logiki. Warto jednak nadmienić, że sprawdzane przez recenzenta przypisy najczęściej odwołują do czasopism i periodyków naukowych. Jest to trend niezwykle korzystny, ponieważ to właśnie w opracowaniach tego typu można znaleźć wiele ciekawych informacji. Ostatnim zadaniem recenzenta jest wystawienie sumarycznej oceny pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here