Okres wypowiedzenia podczas umowy o pracę

Umowa o pracę to najbardziej stabilna oraz dająca poczucie największego bezpieczeństwa – związanego ze swoim miejscem pracy dla pracownika – umowa. Jest to akt normatywny, w którym określono zarówno powinności, zadania, a także obowiązki obu ze stron umowy- czyli pracownika oraz pracodawcy. Dzięki zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony pracownik zyskuje szereg świadczeń oraz gwarancji ze strony swojego pracodawcy, do których możemy zaliczyć: prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, odprowadzanie przez pracodawcę na rzecz pracownika składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe oraz chorobowe; prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego oraz gwarancję uzyskania zapłaty za czas kiedy nie ma nas w pracy w wyniku choroby. Ponadto dzięki umowie o pracę na czas nieokreślony -czas pracy jest ściśle określony oraz zapewnione jest przynajmniej minimalne wynagrodzenie za wykonaną pracę wypłacane do określonego dnia każdego miesiąca oraz zachowany zostaje okres wypowiedzenia obowiązujący obie ze stron umowy – to jest zarówno pracodawcę jak i pracownika. Innym rodzajem umów o pracę są także umowa o pracę na czas określony- kiedy to ściśle określony jest czas trwania umowy – daty jej rozpoczęcia oraz zakończenia oraz umowa o pracę na zastępstwo – zawierana zwykle na czas nieobecności stałego pracownika na danym stanowisku, na przykład kiedy jest on na urlopie zdrowotnym czy też urlopie macierzyńskim. Podczas trwania umowy o pracę na czas określony – pracownik również ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz płatnego urlopu wypoczynkowego bądź też absencji z przyczyn zdrowotnych w pracy.
Ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony ?
Obecnie okres wypowiedzenia dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas określony zrównany został z okresem wypowiedzenia przewidzianym dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony. Ponadto umowa o pracę na czas nieokreślony może być zawierana u tego samego pracodawcy maksymalnie trzy razy na okres nieprzekraczający 33 miesięcy. Po upływie tego czasu umowa o pracę na czas określony automatycznie przechodzi w umowę o pracę na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia zarówno dla umowy o pracę na czas określony jak i umowy o pracę na czas nieokreślony jest regulowany przez przepisy kodeksu pracy i jest on uzależniony od okresu zatrudnienia przepracowanego u danego pracodawcy i wynosi on:
– dwa tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż sześć miesięcy
– jeden miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej sześciu miesięcy lub dłużej.
– trzy miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej trzech lat.
Czasem w wyniku dobrej woli pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem dochodzi do porozumienia, i pracownik może podczas trwania okresu wypowiedzenia nie przychodzić do pracy, a wynagrodzenie za ten czas zostaje mu wypłacone. Dzieje się tak zwykle w przypadku pracowników, którzy zmieniają pracę na inną i chcą przed zakończeniem okresu wypowiedzenia w poprzedniej pracy – pojawić się w nowej firmie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here