Co się wlicza do stażu pracy?

Każdy pracownik doskonale wie, jak ważne jest posiadanie wiedzy o dotychczasowym stażu pracy. Wiele uprawnień zależy właśnie od tego, ile lat zostało przepracowane w oparciu o umowę o pracę. Co do zasady do okresów składkowych możliwe jest doliczenie zatrudnienia na umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz na kontrakt menadżerski. Konieczne jest jednak wykazanie, że należności i daniny były z takich tytułów regularnie opłacane. W innej sytuacji urzędnik może poddać takie wiadomości w wątpliwość, w rezultacie nie uwzględniając ich w stosownym postanowieniu.

O tym, staż pracy co się wlicza, decyduje kilka czynników. Przede wszystkim możliwe jest zaliczenie do niego okresów zdobywania wykształcenia. Jest to szczególnie korzystne dla osób, które ukończyły naukę na uczelniach wyższych. W ich sytuacji możliwe jest doliczenie aż 8 lat do posiadanego stażu pracy. Jest to bardzo istotne, ponieważ dzięki temu już po dwóch latach pracy mogą liczyć na wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego oraz dodatkowe korzyści, które przewidziane są do pracowników z dużym doświadczeniem zawodowym.

Warto nadmienić, że obecnie przepisy umożliwiają dodanie do stażu pracy nauki niemal w każdej szkole. I tak osoba, która ukończyła szkołę podstawową, dolicza do swojego stażu trzy lata. Nieco więcej, bo aż pięć lat, uzyskują absolwenci szkół zawodowych oraz średnich. Ważne jest jednak, aby posiadać dokumenty z których jednoznacznie wynika, że nauka została rzeczywiście sfinalizowana. Jeżeli dana osoba nie dysponuje odpowiednią dokumentacją, konieczne jest uzyskanie uwierzytelnionych podpisów z właściwych miejscowo placówek edukacyjnych.

Kwestia stażu pracy jest niezwykle rozbudowana w sytuacji, gdy dana osoba brała udział w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Dotyczy to w szczególności osób bezrobotnych, które mogą zaliczyć czas pracy w polu do swojego ogólnego stażu pracy. Tym samym możliwe prawnie jest, aby posiadały jednocześnie status osoby bezrobotnej oraz dodatkowe lata pracy. Należy jednak pamiętać, że zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie domowym obwarowane jest licznymi uwarunkowaniami.

Pierwszym warunkiem jest możliwość potwierdzenia wyżej wymienionych okoliczności przez świadków. Niezbędne jest powołanie co najmniej trzech osób, które będą w takiej sprawie zeznawać. Co do zasady możliwe jest zaangażowanie sąsiadów, członków rodziny oraz innych bezstronnych w sprawie osób. Wtedy konieczne jest uzyskanie odpowiedniej akredytacji przez obsługującego dany zakład pracy radcy prawnego. Jeżeli się to uda, z powodzeniem można zaliczyć czas pracy w gospodarstwie rolnym do ogólnego stażu pracy.

Także niektóre kursy doszkalające oraz staże wliczają się do omówionych wyżej okresów. Bardzo ważne jest jednak, aby wcześniej zawrzeć z pracodawcą umowę o pozaszkolne formy kształcenia. Taki kontrakt jest bardzo korzystny z kilku powodów. Przede wszystkim pracodawca może stosować liczne ulgi i zwolnienia, które sprawią, że pracownik mniej zapłaci za dany kurs. Należy jednak zgłosić w odpowiednim czasie sprawozdanie z odbytego szkolenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here