Nauka pisania streszczenia.

Często uczniowie i studenci zostają postawieni przed zadaniem jakim jest napisanie streszczenia. Nie wszyscy umieją sobie poradzić z tym wyzwaniem. Jest to bardzo przydatna forma opisu i każdy człowiek powinien znać główne zasady dotyczące tej metody. W szkołach już na poziomie podstawowym, nauczyciele pokazują jak napisać streszczenie pracy. Czym właściwie jest streszczenie? Jest to skrócony opis tekstu, książki, pracy naukowej, filmu czy jakiegoś wydarzenia np. kulturalnego. Ważnym jego elementem jest ujęcie wszystkich najważniejszych wątków w sposób chronologiczny. W streszczeniu ujmujemy tylko fakty, nie ma tu miejsca na opinie osoby piszącej. Możemy je traktować jako spis wydarzeń. Aby ułatwić pisanie streszczenia należy poznać parę głównych zasad, które dotyczą tworzenia tego typu tekstu. Musimy pamiętać, iż ma być ono pisane krótko, zwięźle, jasno i przejrzyście. Używany język powinien być prosty, a opisy bezstronne. Słownictwo, którego należy używać tworząc spis to: najpierw, później, z kolei, następnie, chwilę potem, na koniec, ostatecznie itp. Pomoże nam ono umiejscowić dane zdarzenia w czasie. Zanim zaczniemy komponować tego typu wypowiedź dobrze jest przypomnieć sobie dokładnie o czym będziemy pisać oraz jakie najważniejsze wątki chcemy streścić. Co było najważniejszym punktem danej książki czy filmu, a także w jaki sposób te epizody uwidocznić. Aby ułatwić sobie pracę, można w brudnopisie zanotować pytania pomocnicze, które stworzą nam plan opisu. Kolejną ważną zasadą komponowania streszczenia jest używanie prostych i jasnych zdań. Nie można tutaj używać rozległych opisów. Tekst powinien być zwięzły i na temat. Nie należy korzystać z cytatów ani komentarzy. Trzeba używać własnych słów określających daną sytuację. Nie należy kopiować fragmentów tekstu, które są zawarte w pełnym tekście.
Pisanie streszczenia nie jest łatwą sprawą. Często popełniane są błędy takie jak: zbyt długi tekst, niegodność z tekstem oryginalnym. brak logiki, niechronologiczne opisanie wydarzeń. Osoba tworząca streszczenie powinna się skupić na tym, aby nie pominąć ważnych i kluczowych informacji, a zarazem umieć wybrać te priorytetowe i odrzucić mniej istotne.
Pisanie streszczenia jest rzeczą skomplikowaną i nie należy do najprostszych umiejętności. Jest to technika złożona i wieloetapowa. Jeden etap zależy od drugiego, a ciągłość uwidacznia cały efekt pracy.
Aby dobrze przygotować się do pisania ważnych streszczeń, można uczyć się komponowania ich na prostych tematach. Zanim przystąpimy do opisywania książki czy filmu, spróbujmy opisać np. swoje wakacje lub święta. Pomoże to nam zapoznać się z prawidłowymi technikami pisania tego typu tekstu, a także wyrobi w nas nawyk używania prostych sformułowań i wyciągania z danego wydarzenia samych najważniejszych faktów. Wiele podręczników oraz stron internetowych proponuje różnorakie ćwiczenia, które pomogą każdemu nauczyć się właściwego opisywania danej książki czy sytuacji. Warto skorzystać z tej pomocy, aby pisanie streszczenia stało się mniej kłopotliwe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here