Jak udowodnić mobbing w pracy?

W wielu miejscach pracy praktykowany jest mobbing. Jest to zachowanie pracodawcy, które polega na tym, że pracownik jest dyskryminowany ze względu na swoją płeć, wiek lub inne czynniki, które są od niego niezależne. W każdej sytuacji należy bardzo szybko zareagować. W innym przypadku praca może stać się koszmarem, a wszelkie przypadki dyskryminowania negatywnie odbiją się na naszym zdrowiu.

Przede wszystkim należy pamiętać, że mobbingu nie należy utożsamiać jedynie z działaniami o charakterze jawnym. Często objawia się on także jako pośrednie różnicowanie sytuacji poszczególnych pracowników. Może mieć to miejsce w sytuacji, gdy pracodawca nierówno dzieli premie uznaniowe bądź sprawia, że jego protegowani awansują znacznie szybciej niż osoby, względem których stosuje mobbing. Każda taka ewentualność rodzi odpowiedzialność po jego stronie, dlatego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości tego typu należy jak najszybciej udać się do odpowiednich służb i inspekcji.

Pojawia się pytanie – mobbing w pracy jak udowodnić? Nie jest to zbyt trudne. Zwykła rozmowa z pracodawcą, która została utrwalona w formie zapisu dźwięku, może być bardzo poważnym, wręcz niepodważalnym dowodem w sprawie przed sądem. Ponadto wszelkie pisma, które są kierowane do dyskryminowanego pracownika, mogą zostać bez problemu wykorzystane w postępowaniu. Generalnie można powiedzieć, że wszystkie materiały, które służą do wzajemnej komunikacji między pracodawcą a pracownikiem, mogą zostać z powodzeniem użyte w procesie.

Warto zaznaczyć, że spawy o mobbing wymagają zachowania określonej prawem procedury. Na pierwszym etapie należy zgłosić działanie dyskryminujące związkom zawodowym. W przypadku, gdy u danego pracodawcy one nie działają, konieczne jest powołanie specjalnej komisji do spraw mobbingu. Co do zasady w jej skład wchodzi przedstawiciel pracodawcy (najczęściej radca prawny), jedna osoba z grona pracowników oraz swego rodzaju rozjemca – mediator. Ludzie ci mają za zadanie wypracować satysfakcjonujący obie strony kompromis, który sprawi, że sprawa nie trafi na wokandę sądową.

Jeżeli jednak nie uda się dojść do porozumienia w ramach takiego posiedzenia, możliwe jest wniesienie pozwu w każdej chwili. Wystarczy, aby został on podpisany przez adwokata lub radcę prawnego. Na ogół to właśnie te podmioty specjalizują się w sprawach tego typu. Jeżeli zależy nam, aby rozstrzygnięcie było dla nas bardzo korzystne, warto skorzystać z pomocy specjalisty z zakresu prawa pracy. Wtedy wszystkie wnioski i skargi na pracodawcę zostaną ujęte w odpowiedni sposób, a sąd nie będzie miał wątpliwości względem naszych twierdzeń.

Dobrze jest pamiętać, że niemal każdy zakład pracy jest obsługiwany przez radców prawnych. Mają oni obowiązek działać na rzecz pracodawcy. Dlatego zdecydowanie odradza się popieranie oskarżenia w pojedynkę. Tylko dzięki profesjonalnej pomocy ze strony adwokata lub radcy prawnego możliwe będzie szybkie zażegnanie sporu oraz uzyskanie odszkodowania, które zrekompensuje nam poniesione krzywdy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here