Kontrakty Futures

Nowy Rok stanowi doskonałą okazję na rozpoczęcie swojej przygody z kontraktami terminowymi. Rynek jest dynamiczny, dlatego należy dywersyfikować swoje inwestycje. Kontrakty terminowe stanowią rodzaj instrumentów, poprzez które zyskujesz dostęp do tzw. dźwigni finansowej, w ramach której występuje mnożnik. Dodatkowym wymogiem jest utrzymanie swojego depozytu zabezpieczającego na odpwoeidnio wysokim poziomie.

Kontrakt Futures, czyli co właściwie?

Kontrakt Futuses to kontrakt terminowy, który zaliczany jest jako instrument pochodny, znany również pod nazwą derywat. Kontrakty terminowe mają dosyć specyficzną i złożoną strukturę, co niestety wiąże się z podjęciem sporego ryzyka inwestycyjnego. Z tego względu nie są polecane osobom, które dopiero co zaczynają przygodę z inwestycjami.

Kontrakt terminowy jest niczym innym jak rodzajem pewnej umowy, w której określa się dokładną cenę i konkretny termin w jakim dojdzie to transakcji pomiędzy stronami (kupujący-sprzedający) na określony instrument bazowy w przyszłości. Ważną kwestią wyróżniającą Futures jest fakt, że po upływie terminu określonego w umowie musi dojść do pełnego rozliczenia pomiędzy stronami.

Data rozliczenia zawartej umowy znana jest również pod nazwą ceny terminowej lub ceny futures, natomiast dzień rozliczenia transakcji, to data realizacji kontraktu lub też dzień dostawy*.

* dotyczy wyłącznie kontraktów Futures obejmujących fizyczną dostawę towaru

Zacznij inwestować z Saxo Bank Polska i zarabiaj na tym.

Pozycja krótka vs pozycja długa w kontraktach Futures.

W przypadku kontraktów terminowych ważne jest, żeby stać po dobrej stronie rynku w odpowiednim momencie. Co ważniejsze należy mieć na uwadze, że stracić lub zarobić można zarówno w przypadku spadków, jak i wzrostów.

Pozycja długa, czyli kontrakt kupna (ang. long) oznacza nic innego, jak zakup konkretnego instrumentu (przykład: akcje spółki na giełdzie). Oczywiście zakupu dokonuje się dla przyszłych zysków. Aby je uzyskać inwestor w przyszłości będzie chciał je odsprzedać za dużo wyższą kwotę. W przypadku kontraktów Futures pozycja długa wiąże się z otwarciem przynajmniej jednego kontraktu kupna.

Pozycja krótka, czyli sprzedaż (ang. short) jest to pozycja, przy pomocy której inwestor obstawia spadek instrumentu bazowego. Oznacza to uzyskanie zysku w tym przypadku, lub straty, gdy cena instrumentu bazowego wzrośnie. Pozycja krótka zawierana jest poprzez otwarcie kontraktu sprzedaży. Pierwsze co narzuca się na myśl, jak sprzedać coś czego wcześniej nie kupiliśmy, jednak w przypadku instrumentów pochodnych taka procedura jest jak najbardziej możliwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here