Jak działa faktoring

Faktoring jako usługa stająca się rozwiązaniem popularnym i szybkim jest chętnie wykorzystywana w wielu branżach. Łatwy dostęp do środków finansowych, a także oszczędzanie czasu dzięki przekazaniu profesjonalnej firmie wierzytelności zachęca nie tylko przedsiębiorstwa z krótkim stażem, ale również te, które na rynku są długi czas.

Co to jest faktoring i jak działa?

Faktoringiem nazywa się odsprzedaż wierzytelności innej firmie nazywanej faktorem, który zazwyczaj jest specjalistycznym podmiotem zajmującym się profesjonalnym ściąganiem środków. Faktoring działa poprzez przekazanie wierzytelności (klient dostarcza faktury lub inne wierzytelności faktorowi), ocenę i akceptację (faktor ocenia dostarczone wierzytelności pod kątem wiarygodności dłużnika oraz prawidłowości dokumentów i jeśli uznaje je za akceptowalne, klient otrzymuje część lub całość wartości faktur w formie płatności z góry w kwocie najczęściej od 70% do 90% wartości), odzyskiwanie wierzytelności (faktor przejmuje odpowiedzialność za odzyskiwanie wierzytelności od dłużnika), a ostatnim krokiem jest płatność od dłużnika (po otrzymaniu płatności od dłużnika, faktor przekazuje pozostałą część wartości faktury klientowi, pomniejszoną o opłatę za usługę faktoringu oraz ewentualne odsetki).

Jakie są korzyści finansowania poprzez odsprzedaż wierzytelności?

Faktoring wierzytelności może być korzystnym narzędziem finansowym dla firm, które potrzebują szybkich środków na rozwój i uniknięcie problemów związanych z opóźnionymi płatnościami od klientów. Przede wszystkim usługa taka pozwala na poprawienie płynności finansowej, dzięki otrzymaniu gotówki w kilka chwil, redukcję ryzyka niewypłacalności (zabranie ryzyka związanego z niewypłacalnością klienta), skrócenie cyklu rozliczeń, optymalizację działalności (poprzez skupienie się na rozwoju zamiast na odzyskiwaniu należności), a także oszczędzenie czasu i zasobów ze względu na przekazanie całego procesu odzyskiwania należności innej firmie (faktorowi).

Jakie firmy mogą skorzystać z usług faktoringu?

Usługi faktoringowe są korzystne dla wielu firm, zwłaszcza takich miewających problemy z płynnością finansową z powodu opóźnionych płatności od klientów. Przede wszystkim są to:

  1. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Często borykające się z opóźnionymi płatnościami od klientów, dlatego też faktoring może pomóc im uzyskać gotówkę za niezapłacone faktury.
  2. Firmy świadczące usługi B2B. Firmy działające na rynku biznesowym często korzystają z faktoringu, aby zarządzać wierzytelnościami i uniknąć problemów z płynnością finansową.
  3. Branża budowlana. Firmy budowlane często muszą czekać na płatności od klientów lub generalnych wykonawców. Faktoring może pomóc im utrzymać płynność finansową i finansować projekty budowlane.
  4. Handel detaliczny. Detaliści, którzy przyjmują odroczone płatności od dostawców lub klientów, mogą wykorzystywać faktoring, aby uzyskać natychmiastową gotówkę na zakup towarów i utrzymanie płynności finansowej.
  5. Firmy eksportujące. Firmy, które prowadzą działalność międzynarodową i mają klientów za granicą, mogą korzystać z faktoringu eksportowego, aby zarządzać międzynarodowymi wierzytelnościami.
  6. Start-upy. Faktoring może być opcją finansowania, która pozwala uniknąć konieczności pozyskiwania tradycyjnych kredytów bankowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here