Ile przypisów w pracy licencjackiej?

Praca licencjacka to praca naukowa, którą pisze się na trzecim roku studiów I stopnia. Jest ona warunkiem koniecznym, aby uzyskać dyplom ukończenia studiów. Po napisaniu pracy przechodzi ona przez system antyplagiatowy, który sprawdza unikalność pracy, a następnie trafia ona do naszego promotora i recenzenta, żeby napisali oni recenzje. Po tych procesach praca jest gotowa do obrony. Obrona pracy licencjackiej polega na odpowiedzi na pytania związane z tematem naszej pracy oraz na temat ściśle związany z naszym kierunkiem lub wybraną na nim ścieżką. W komisji siedzą najczęściej trzy osoby: promotor, recenzent oraz przewodniczący. Trzeba wspomnieć, że nie tylko nasz promotor może nas o coś zapytać, ale również i recenzent, warto więc być dobrze przygotowanym.
Wróćmy jednak do samego pisania pracy. Pytaniem, które stawia sobie wielu to: ile przypisów w pracy licencjackiej powinno być? Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. To zależy od tematu, o którym piszemy, jak obszerny on jest oraz ile udało nam się zgromadzić materiału źródłowego. Niektóre tematy mogły być już przerabiane dziesiątki lub i setki razy, wtedy tekstów, do których można się odwoływać będzie dużo. Ale możemy pisać także o zagadnieniu rzadko poruszanym, wtedy źródeł pisemnych może być mało i mogą wystąpić problemy z dotarciem do nich. Przyjęło się jednak, że im więcej przypisów w pracy licencjackiej, tym lepiej. Mnogość przypisów świadczy o tym, że student dobrze zapoznał się z problematyką dotyczącą pracy, przeczytał wiele tekstów o niej i potrafi z nich wyciągnąć to co jest dla niego najistotniejsze.
Przejdźmy teraz do tego, jak się te przypisy robi i w jakich sytuacjach należy je wstawić. Kiedy cytujemy bezpośrednio z jakiejś książki bądź artykułu wybrany fragment, musimy dać do niego przypis. Zaznaczmy też, że cytat możemy zapisać kursywą lub cudzysłowie. A jeżeli jest on długi, powiedzmy od 30 słów w górę, ładnie będzie prezentowało się wydzielenie go graficzne. To znaczy powinien on być wstawiony w nowej linijce, z wcięciem od lewej strony i w zmniejszonej czcionce. W tym przypadku nie musimy już zapisywać cytatu w cudzysłowie ani kursywą. Kiedy już mamy w pracy interesujący nas cytat, musimy zrobić przypis. W programie Microsoft Word robi się to poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy alt+j. Na dole strony, pod oddzielającą kreską, pojawi się liczba, przy której musimy napisać źródło, z którego cytat pochodzi. Podajemy autora, tytuł, ewentualnego tłumacza, miejsce i rok wydania. Na końcu zawsze stawiamy kropkę. Pamiętajmy, że przypisy wstawiamy nie tylko w przypadku cytatów, ale również kiedy parafrazujemy daną wypowiedź. Z cytatów i przypisów powinniśmy korzystać jak najczęściej, zabierają one dużo miejsca w pisanej przez nas pracy, przez co wydaje się być ona naprawdę wyczerpująca.
Podsumowując: ile przypisów w pracy licencjackiej należy wstawić? Jak najwięcej nam się uda. Będzie to świadczyło o znajomości tematu oraz pokaże, że potrafimy wplatać fragmenty tekstów naukowych do pisanej pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here