Co wlicza się do stażu pracy?

Przeglądając kodeks pracy raczej nie znajdziemy w nim definicji takiego pojęcia jak staży pracy. Próżno szukać w nim także dokładnego wyjaśnienia takiej kwestii jak to, co w zasadzie obejmuje staż pracy oraz czy i jakie okresy specjalne można do niego zaliczyć. Tymczasem wiedza na ten temat jest dla wielu osób bardzo istotna. Na tej podstawie obliczane są bowiem takie uprawnienia pracownicze jak chociażby urlop wypoczynkowy czy też prawo przejścia na emeryturę.

Najogólniej rzecz ujmując staż pracy to suma wszystkich okresów, w trakcie których dana osoba zatrudniona była na umowie o pracę. Jeśli w jakimś okresie czasu pracownik zatrudniony był w ramach dwóch różnych umów u dwóch pracodawców to do stażu pracy będzie się wliczać tylko jedna z tych umów. Istnieje także kilka tak zwanych specjalnych okresów, które również wliczają się do stażu pracy mimo, że faktycznie nie było faktycznego świadczenia pracy przez daną osobę. Te okresy budzą jednak całe mnóstwo wątpliwości i niekiedy konieczna jest tutaj znajomość prawa, aby móc jednoznacznie określić czy dany okres można wliczyć, czy też nie można.

Wiele kobiet może odnosić wrażenie, że są na z góry przegranej pozycji. Mimo toczącej się w mediach od lat dyskusji fakty są takie, że to właśnie kobieta najczęściej zostaje w domu po urodzeniu dziecka, aby się nim zajmować. Na samym początku ma obowiązek skorzystania z kilku tygodni urlopu macierzyńskiego w czasie połogu. Później może kontynuować urlop aż do momentu skończenia przez dziecko roku by w dalszej kolejności przejść na bezpłatny 3 letni urlop wychowawczy. Wiele kobiet jednak ma obawy, czy warto się na to zdecydować, ponieważ nie wiedzą czy wychowawczy wlicza się do stażu pracy. Z jednej strony widzą zalety pozostania z dzieckiem w domu, z drugiej strony nie chciałyby obniżać swojego stażu pracy, który będzie mieć w przyszłości znaczący udział w ustalaniu ich prawa do emerytury. Okazuje się, że mogą być spokojne, ponieważ urlop wychowawczy jest właśnie jednym z tych specjalnych okresów, które mimo faktycznego niewykonywania obowiązków pracowniczych do stażu pracy jednak się zaliczają.

Do innych okresów, które można uznać za zaliczalne należy na przykład okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, praca za granicą, pełnienie różnego rodzaju obowiązków w administracji na drodze mianowania. Także lata poświęcone na naukę mają tutaj znaczenie. I tak dla każdego rodzaju ukończonej szkoły jest możliwe zaliczenie określonej liczby lat do stażu pracy. Co bardzo ważne – okresów tych nie można sumować. Jeśli więc ktoś ukończył liceum ogólnokształcące lub technikum, a następnie zdecydował się kontynuować naukę na studiach wyższych i te studia ukończył, to do stażu pracy będzie mu się wliczać jedynie okres studiów.

Wciąż dla wielu osób duży problem stanowi fakt, że na staż pracy nie ma żadnego wpływu okres zatrudnienia na umowie zlecenie oraz umowie o dzieło. Podobnie rzecz się ma z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Z punktu widzenia kodeksu pracy nie ma tu bowiem stosunku pracy, który jest kluczowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here