Urlop wypoczynkowy w umowie o pracę

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę może liczyć na wiele korzyści, które są nieobecne w przypadku zatrudnia na umowę zlecenie oraz umowę o dzieło. Jednym z nich jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Jest to coroczny płatny urlop, który pracownik może wykorzystać wedle swojego uznania. Duże znaczenia ma fakt, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z uprawnień do urlopu z innych tytułów. Wtedy jest mowa o tak zwanym urlopie okolicznościowym, którego wymiar jest co do zasady nieograniczony. Należy jednak pamiętać, że jest on uwarunkowany wystąpieniem okoliczności o charakterze podniosłym i szczególnym.

Jeżeli nie wiemy, umowa o pracę ile dni urlopu, warto odwołać się do regulacji, które zostały zawarte w Kodeksie pracy. Ustawa ta określa podstawowe prawa oraz obowiązki pracowników oraz pracodawców. I tak można wskazać, że pracownik w ciągu pierwszych 10 lat zatrudnienia może liczyć na 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Inaczej wygląda sytuacja, gdy dana osoba spędza w pracy swój pierwszy rok, a inaczej wtedy, gdy pracuje już kolejne lata. W pierwszej sytuacji nabywa sukcesywnie prawo do dni wolnych – co miesiąc jedną dwunastą ogólnego wymiaru. Zaokrąglany jest on w górę. Natomiast wtedy, gdy pracownik pracuje kolejny już rok, otrzymuje on cały urlop z początkiem każdego roku obrachunkowego.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że czas zdobywania wykształcenia można z powodzeniem wliczyć do czasu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Im bardziej znamienite wykształcenie, tym więcej lat można w ten sposób uzyskać. Przykładowo, osoba która ukończyła studia wyższe otrzymuje aż 8 lat do ogólnego stażu pracy. Dzięki temu wystarczy, aby przepracowała u danego pracodawcy dwa lata, aby uzyskała wyższy wymiar urlopu – aż 26 dni.

Jeżeli chodzi o korzystanie z uprawnień urlopowych, co do zasady warto odwołać się do przepisów wewnętrznych, które obowiązują w ramach danego zakładu. I tak niemożliwe jest, aby pracownik otrzymał mniej urlopu, niż wynika to z Kodeksu pracy. Natomiast przepisy wewnętrzne, takie jak regulaminy czy statuty, mogą z powodzeniem określać, że korzystanie z urlopu powinno być zgodne z sporządzonym rok wcześniej planem urlopów. Rozwiązanie takie ma na celu skoordynowanie prac w ramach danych działów i niedopuszczenie do sytuacji, w której stanowiska pracy pozostają nieobstawione.

Warto nadmienić, że obecnie trwają prace nad nowym Kodeksem pracy. Będzie to ustawa odpowiadająca obecnym uwarunkowaniom rynkowym. I tak każda osoba, która pracuje w oparciu o umowę o pracę, bez względu na staż pracy, będzie mogła otrzymać 26 dni urlopu. W dużej mierze jest to rozwiązanie, które odpowiada społecznemu poczuciu sprawiedliwości. Z drugiej jednak strony z ustawy ma całkowicie zniknąć możliwość pobierania urlopu na żądanie. Jest to sytuacja szczególnie niekorzystna dla osób, które ucierpią wskutek zdarzeń o charakterze incydentalnym i nie będą mogli skutecznie zwolnić się z pracy. Dlatego obecnie komisje sejmowe dokładnie przyglądają się tym regulacjom i opracowują solidne rozwiązania w tym zakresie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here