Umowa o pracę a umowa zlecenie

Podstawową formą zatrudnienia w Polsce jest umowa o pracę. Jest to rodzaj kontraktu zawieranego między pracodawcą a pracownikiem, który określa ich wzajemne prawa i obowiązki. Nie da się ukryć, że jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron. Przede wszystkim wskazuje się, że pracownik w ramach umowy o pracę uzyskuje optymalną ochronę przed zwolnieniem, natomiast pracodawca może mieć pewność, że jego podwładny będzie bardzo starannie wykonywał wszelkie powierzone mu obowiązki.

Należy jednak pamiętać, że oprócz klasycznej umowy o pracę możliwe jest zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne. Są to takie kontrakty jak umowa o dzieło czy umowa zlecenie. Na ogół nie przyznają one pracownikowi zbyt dużych uprawnień i są zdecydowanie bardziej korzystne dla pracodawcy. Ponadto dany zakład pracy, który stosuje umowy tego typu, może liczyć na dodatkowe korzyści. Są jednak pewne sytuacje szczególne, w których pracownik zdecydowanie lepiej wychodzi dzięki
świadczeniu pracy w ramach umowy o dzieło.

Umowy cywilnoprawne co do zasady nie zawierają okresów wypowiedzenia. Wszelkie terminy, które zostają uwzględnione w ramach danego kontraktu, nie są prawnie skuteczne. Ponadto niemożliwe jest, aby pracownik odpowiadał za szkody, które nieumyślnie wyrządził swojemu pracodawcy. Tym samym pracownik chcący wypowiedzieć umowę może to skutecznie zrobić przez proste oświadczenie i nie przyjść do pracy już następnego dnia. Jest to niezwykle dogodna opcja dla osób, które cenią sobie wolność i chcą zachować elastyczność w każdej sytuacji życiowej.

Wszystkie umowy o pracę – na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony – zawierają okresy wypowiedzenia. Co do zasady niemożliwe jest ich wcześniejsze rozwiązanie. W grę wchodzi jedynie zwolnienie dyscyplinarne bądź zrezygnowanie z kontraktu za porozumieniem stron. W dużej mierze wszystko zależy od tego jak obustronną współpracę widzą w danej sytuacji pracodawca oraz jego pracownik. Może się okazać, że umowa cywilnoprawna będzie w danej sytuacji pozwalała na zdecydowanie większą elastyczność i zachowanie ciągłości pracy. Jest to bardzo ważna kwestia, która nie jest wprost uregulowana w przepisach.

Warto wskazać wprost, że na pytanie czy umowa o pracę czy zlecenie jest bardziej korzystna, niemożliwe jest udzielenie jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego zdecydowanie lepiej przyjrzeć się gwarancjom, które uzyskują strony w ramach pierwszego kontraktu. Mowa tu przede wszystkim o płatnych urlopach pracowniczych. Po 10 latach pracy każdy prawnik może otrzymać aż 26 dni urlopu, za który otrzymuje wynagrodzenie. Warto jednak zaznaczyć, że także osoby, które pracują krócej, mogą liczyć na wolne, które wynosi jednak tylko 20 dni.

Osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie nie otrzymują płatnych urlopów. Dostają wynagrodzenie za każdą przepracowaną godzinę. Sprawia to, że skutki finansowe takiego kontraktu są zdecydowanie mniej korzystne niż klasycznej umowy o pracę. Dlatego właśnie wiele osób wybiera stosunek pracę jako więź łączącą je z daną firmą lub publicznym zakładem pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here