Staż z urzędu pracy

Państwo polskie sprzyja pełnemu i produktywnemu zatrudnieniu. Taki obowiązek nakłada na władze państwowe obowiązująca Konstytucja. Na ogół wydaje się, że obligacja ta realizowana jest w sposób właściwy. Rzeczywiście, można dojść do przekonania, że formy pomocy dla osób bezrobotnych w Polsce są bardzo dobrze rozwinięte. Jednym z takich narzędzi, które jest stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy, jest staż pracowniczy. Jest on odpłatny i umożliwia zdobycie doświadczenia, które w oczach pracodawców postrzegane jest jako bezcenne.

Na ogół organizacji stażu podejmują się duże placówki takie jak szpitale, centra handlowe oraz firmy zatrudniające setki pracowników. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby taka forma pomocy osobom bezrobotnym została zorganizowana przez mniejsze przedsiębiorstwa działające na lokalnych rynkach. W każdym przypadku organizacja stażu jest bardzo korzystna dla pracodawcy, ponieważ umożliwia mu uzyskanie fachowców, którzy będą dobrze przeszkoleni z wykonywania określonych obowiązków zawodowych.

Pojawia się jednak bardzo ważne pytanie – ile razy można odbyć staż z Urzędu Pracy? Co do zasady istnieją pewne ograniczenia w tym zakresie. Przede wszystkim wskazuje się, że dana osoba może zostać zatrudniona na określonym stanowisku jedynie jeden raz. Warto jednak wspomnieć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć inną funkcję dla osoby, która chce podjąć kolejne zatrudnienie w formie stażu w ramach danej firmy. Jest to warunek konieczny, którego w myśl obowiązujących przepisów prawnych nie sposób jest ominąć.

Organizacją stażu z reguły zajmują się działy kadrowe, które funkcjonują w ramach firm. W pierwszej kolejności przyszły stażysta musi zarejestrować się w urzędzie pracy. Po uzyskaniu wpisu i przyznaniu przez pracowników urzędu określonego profilu pomocy, może on otrzymać skierowanie do pracodawcy, który podjął się organizacji stażu. Wtedy niezbędne jest przeprowadzenie badań wymaganych dla pracowników danego zakładu. W tym zakresie niezbędna jest wizyta u lekarza medycyny pracy. Na ogół wymagane są badania krwi oraz prześwietlenie klatki piersiowej. Po pozytywnej weryfikacji stanu zdrowia możliwe jest uzyskanie zgody na przystąpienie do pracy danego rodzaju.

Następnie sporządzana jest umowa o organizacji stażu, której stronami są urząd oraz firma zatrudniająca stażystę. Wtedy rozpoczyna się półroczny okres stażu, w ramach którego pracodawca nie odprowadza żadnych składek. Stażysta pozostaje nadal bezrobotnym, jednak otrzymuje specjalne stypendium, a urząd odprowadza za niego składki na ubezpieczenie emerytalne oraz zdrowotne. Po zakończeniu wspomnianego okresu pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia danej osoby w ramach umowy na czas określony. Musi ona zostać zawarta na co najmniej trzy miesiące. Wtedy pracodawca decyduje się, czy danego pracownika zatrudnia na dłuższy okres czasu, czy rozwiązuje stosunek pracy z daną osobą. Należy jednak wskazać, że niezwykle rzadko dochodzi do sytuacji, gdy konieczne jest zwolnienie danej osoby z pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here