Rejestracja w Urzędzie Pracy

Bezrobocie jest stanem, w którym człowiek pozostaje przez dłuższy okres bez pracy. Nie jest to zjawisko łatwe, ponieważ osoby nim dotknięte czują się mało wartościowe dla społeczeństwa i popadają w frustrację. Zdrowi ludzie powinni móc jak najdłużej wykonywać obowiązki zawodowe, dlatego państwo powinno sprzyjać pełnemu i produktywnemu zatrudnieniu. Na szczęście w naszym kraju realizowana jest polityka interwencyjna, która sprawia, że coraz mniej osób pozostaje bez pracy.

Przepisy nie regulują jednoznacznie ile jest czasu na zarejestrowanie się w urzędzie pracy. Nie mają z tym większego problemu osoby, które nie zamierzają korzystać z pomocy państwa w zakresie znalezienia pracy. Dotyczy to w szczególności ludzi, którzy starają się o rentę lub wcześniejszą emeryturę (na przykład wtedy, gdy przepracowali odpowiednią liczbę lat w warunkach szkodliwych). Nie da się ukryć, że korzystanie z takich uprawnień jest obecnie w Polsce aprobowane. Wskazuje się, że mamy rynek pracownika, jednakże do wykonywania określonych obowiązków zawodowych potrzebni są ludzie wykwalifikowani, znający nawet po trzy języki obce.

Osoby, które zdecydują się na rejestrację w urzędzie pracy, mogą liczyć na pewne przywileje. Przede wszystkim otrzymują bezpłatnie ubezpieczenie zdrowotne. Umożliwia im ono korzystanie z świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest to bardzo ważna kwestia dla osób, które często chorują. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie zdrowotne wygaśnie, jeżeli dana osoba nie stawi się na wizycie w urzędzie pracy w danym miesiącu i nie usprawiedliwi ona swojej nieobecności w terminie 7 dni. Regulacja ta ma na celu zapewnienie, aby każdy bezrobotny podjął chociaż próbę aktywizacji zawodowej.

Osoby pozostające bez pracy, wciągnięte na odpowiednią listę urzędu, mogą korzystać z innych form zastępujących zatrudnienie. Przede wszystkim pośrednictwo pracy zapewnia specjalne bony stażowe, w ramach których możliwe jest odbycie praktyki w wybranym przez siebie zakładzie pracy. Jest to niezwykle korzystne, ponieważ pracodawcy ochoczo przyjmują stażystów. Wynika to z faktu, że nie muszą za ich pracę zapłacić ani grosza – wszystkie koszty finansowane są przez państwo. Dopiero po upływie okresu stażowego pracodawca jest zobowiązany zatrudnić danego pracownika na co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe.

Dosyć przystępną formą aktywizacji zawodowej są również roboty interwencyjne. Ich przebieg jest podobny do stażu, jednak różni się od niego pewnymi cechami. Przede wszystkim roboty interwencyjne można wykonywać w porze nocnej, a także w niedziele i święta. Ponadto wszelkie składniki wynagrodzenia, które przysługiwałyby pracownikom z tego tytułu, wypłacane są przez państwo. Warto wspomnieć o możliwości dołączenia do grup szkoleniowych, dla których organizowane są kursy specjalizacyjne. Warto z wszystkich wyżej wymienionych form korzystać, ponieważ są one bezpłatne, a umożliwiają znaczące poszerzenie swoich kompetencji zawodowych i społecznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here