Koszty wizyty u lekarza medycyny pracy

Wizyta u lekarza medycyny pracy jest warunkiem koniecznym, aby móc przystąpić do wykonywania obowiązków zawodowych. Wskazuje się, że niezwykle ciężko jest niejednokrotnie z tego obowiązku się wywiązać. Przede wszystkim wzajemna umowa stron powinna regulować, kto ponosi koszty wszelkich badań diagnostycznych oraz kontrolnych, które są wykonywane. Dotyczy to w szczególności osób zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Nie mają tego problemu ludzie, których formą zatrudnienia jest umowa o pracę. W tym przypadku to kodeks pracy jednoznacznie wskazuje, że koszty wszelkich badań ponosi pracodawca.

Wizyta u lekarza medycyny co do zasady jest bardzo krótka. Na ogół w wybrany dzień tygodnia medyk przyjeżdża do zakładu pracy, aby obsłużyć wszelkich interesantów. Czasami jednak konieczna jest wizyta w najbliższym ośrodku zdrowia. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że lekarz musi mieć odpowiednią specjalizację. Tym samym podbicie zdolności do pracy u internisty lub innego lekarza jest co do zasady nieskuteczne.

Kwestia ile kosztuje lekarz medycyny pracy nie jest jednoznaczna i zależna od tego, jakie badania zostaną zlecone. Najważniejsze jest badanie RTG klatki piersiowej, które co do zasady może być wykonywane raz na trzy lata. W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania dodatkowych badań kontrolnych u lekarza medycyny pracy, taka analiza jest pomijana, ponieważ sam ustawodawca wskazuje, że nie można wykonywać RTG częściej niż wynika to z przepisów.

Najczęściej lekarz medycyny pracy zleca wykonanie badań kontrolnych parametrów krwi. To właśnie z nich wynika, czy pracownik dysponuje odpowiednim stanem zdrowia, aby przystąpić do wykonywania obowiązków zawodowych. Bardzo ważne jest również badanie EKG. Przeważnie jest ono wykonywane w najbliższej placówce zdrowotnej pod czujnym okiem lekarza lub pielęgniarki. W przypadku, gdy pracownik ubiega się o zatrudnienie w szpitalu bądź innym podmiocie leczniczym, badanie wykonywane jest na miejscu.

Inaczej wygląda kwestia wyrabiania książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. W tej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie badania kału. Dokonuje tego powiatowa stacja sanitarna. Po pomyślnej weryfikacji próbek należy udać się do lekarza medycyny pracy, który może dodatkowo zlecić prześwietlenie płuc lub osłuchowe badanie klatki piersiowej. Jeżeli nie wyjdą żadne nieprawidłowości, lekarz będzie zobowiązany wydać decyzję o dopuszczeniu do pracy danego pracownika.

Warto wskazać, że każda nieobecność w pracy, która trwa więcej niż 30 dni, wymaga wizyty u lekarza medycyny pracy. Wtedy może on wystawić orzeczenie o zdolności do pracy na podstawie badań, które zostały przeprowadzone przez lekarza rodzinnego. Czasem jednak taki zabieg jest niewystarczający. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy pracodawcą jest zakład działający na podstawie szczególnych, rygorystycznych przepisów. Na ogół jednak nie ma co martwić się o koszty badań lekarskich – osoby zatrudnione na umowę o pracę dostają całkowity zwrot od pracodawcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here