Jakie są rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Pomimo wszelkich trudności gospodarczych, politycznych społeczeństwo polskie bogaci się. Bez względu na to, jak duży masz majątek, na pewno chcesz go skutecznie chronić. To owoce Twojej ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeń, które czasem tracisz w wyniku złych decyzji biznesowych, złej koniunktury czy kradzieży. Jak się przed tym zabezpieczyć? Wykupienie dobrego ubezpieczenia majątkowe zapewni Ci ochronę i da większe poczucie stabilizacji.

Czym jest ubezpieczenie majątkowe?

Z definicji ubezpieczenie majątkowe odnosi się do ruchomości i nieruchomości, które posiadasz. Podmiotem jest osoba (właściciel majątku), a przedmiotem jego własności i posiadane prawa majątkowe. Oznacza to, że w razie wystąpienia niespodziewanych zdarzeń skutkujących utratą majątku lub jego radykalnym pomniejszeniem, nie zostajesz sam. Dobra polisa oznacza rekompensatę poniesionych strat, co pozwoli Ci zacząć od nowa.

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Główny podział ubezpieczeń majątkowych obejmuje ludzi i majątki. W pierwszym przypadku ubezpieczamy siebie, rodzinę, a w drugim to, co posiadamy – dom, samochód, wyposażenie mieszkania.

Ubezpieczenia majątkowe to:

  • ubezpieczenia nieruchomości – murów i stałych elementów wyposażenia, które ucierpiały w wyniku pożaru, zalania. odszkodowanie pokrywa wydatki z tytułu remontu,
  • ubezpieczenia ruchomości – wszystkich sprzętów AGD, RTV, elektroniki, ale też dzieł sztuki i gotówki przetrzymywanej w domu,
  • OC domowników – dodatkowe ubezpieczenie chroniące przed konsekwencjami finansowymi szkód oraz zniszczeń, dokonanych przez Ciebie lub domowników osobom trzecim.

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Ubezpieczenia majątkowe – nie zawsze są dobrowolne

Przy kredycie hipotecznym, tak samo jak posiadając samochód, musisz mieć wykupione ubezpieczenie (w pierwszym przypadku na życie i/lub od utraty pracy, w drugim obligatoryjne OC). Możesz jednak zdecydować o zakresie ubezpieczenie. Podstawowe chroni mury i stałe elementy wyposażenia w razie pożaru czy zalania. Rozszerzone dodatkowo obejmuje szkody, jakie wyrządziłeś osobom trzecim (np. zalanie sąsiada), przepięcia czy All Risk (wszystkie wykluczone w wariancie podstawowym).

Ubezpieczenie majątkowe możesz mieć jedno, a wypłacone odszkodowanie ma służyć pokryciu poniesionych strat, np. w związku z aktem wandalizmu czy kradzieżą mienia. Mając to na uwadze, wybierz dobrze – porównaj oferty różnych towarzystw, zwracając uwagę nie tyle na wysokość składki, co zakres ubezpieczenia i sumy gwarantowane.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here