Jakie badania do pracy dyplomowej?

Stworzenie unikalnej i ciekawej pracy dyplomowej jest stosunkowo łatwe, przy założeniu, że interesuje nas materia, która jest jej przedmiotem. Na ogół jednak studenci wybierają tematy, które dla nich samych są bardzo intrygujące. Sprawia to, że sam proces pisania pracy przebiega sprawnie i bez żadnych zakłóceń. Należy jednak mieć na uwadze, że konieczne jest trzymanie się pewnych sztywnych reguł, które wyrażone są w ustawie o szkolnictwie wyższym. W innym przypadku nie zostaną spełnione przesłanki zaliczenia pracy jako naukowej, co w rezultacie doprowadzi do uzyskania oceny negatywnej.

Bardzo ważny jest wybór odpowiedniej formy badań. Obecnie praktykuje się różne rodzaje analiz, które prowadzą do rozmaitych rezultatów. Nie bez znaczenia pozostaje przedmiot, w ramach którego tworzona jest praca. I tak opracowanie materii wchodzącej w skład szeroko pojętej pedagogiki wymaga podjęcia badań empirycznych, wspomaganych metodą sondażu diagnostycznego. Na ogół uważa się, że jest to przystępny rodzaj analizy, który daje wiele możliwości nie tylko badaczowi, ale również osobom, których udział w badaniu wydaje się nieodzowny.

Jeżeli nie wiemy, badania do pracy jakie, powinniśmy tę kwestię poruszyć już na pierwszym spotkaniu z promotorem. Będzie on w stanie rozwiać nasze wątpliwości, ponieważ jako pracownik naukowy uczelni wyższej zna się on doskonale na tej materii. Co ważne, na każdym etapie tworzenia pracy możemy liczyć na jego pomoc merytoryczną. Jest to szczególnie ważne dla osób, które podjęły się stworzenia pracy unikalnej, traktującej o przedmiocie dotychczas nieregulowanym w żadnych opracowaniach. Jest to spore wyzwanie, dlatego pomoc pracownika naukowe wydaje się tu warunkiem koniecznym, aby praca mogła zostać stworzona w przypisanym prawem terminie.

Doniosłe znaczenie ma również wybór optymalnej próby badawczej. W sytuacji, gdy analizowane mają być dane dotyczące wielkiej populacji (na przykład powiatu), niezbędne jest stworzenie setek ankiet, które będą cechowały się odpowiednim poziomem unikalności. Poszczególne pytania powinny być formułowane w ten sposób, aby także laicy mogli z powodzeniem zrozumieć, o co są pytani. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na możliwe warianty odpowiedzi. Pytania półotwarte powinny być konstruowane w ten sposób, żeby badani nie czuli się w obowiązku pisania elaboratu, lecz stworzyli krótką i zarazem konstruktywną odpowiedź.

Sama analiza wyników badań własnych pracy powinna opierać się o powszechnie przyjęte w obrocie metody statystyczne. W innym przypadku badania będą niewiarygodne, a tym samym sama obrona pracy może okazać się niezwykle problematyczna. W tym zakresie warto posiłkować się licznymi programami, które umożliwiają szybkie sumowanie podanych statystyk. Warto również zastanowić się nad koniecznością wtórnej weryfikacji przyjętych twierdzeń. Pozwoli to na wyciągnięcie konstruktywnych wniosków, co w rezultacie da dobre wyniki. Wtedy obrona pracy pozostanie już tylko kwestią formalną, a sam zdający będzie dobrze przygotowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here