Fundusze ETF

Fundusze ETF to instrumenty finansowe, które zyskują coraz większą popularność wśród inwestorów. Czym zatem są? Dlaczego warto w nie inwestować? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są fundusze ETF?

Fundusze ETF (z ang. Exchange Traded Fund) to specjalny rodzaj funduszy inwestycyjnych, co wynika z faktu, że są one notowane na giełdzie. Ich cechą charakterystyczną jest zatem bieżąca wycena oraz wysoka płynność. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że nie są to jedyne kwestie odróżniające ETF-y od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, ponieważ odmienny jest również cel działania. ETF-y w odróżnieniu od tradycyjnych funduszy nie dążą bowiem do uzyskania możliwie najwyższej stopy zwrotu, czyli pokonania rynku, ale starają się wiernie naśladować instrument bazowy, na którym się opierają. Co może pełnić jego rolę? Otóż, w przypadku ETF-ów możliwości jest naprawdę sporo, ponieważ instrumentem bazowym mogą być nie tylko indeksy giełdowe, ale również koszyki akcji, surowce, waluty, czy nawet kryptowaluty. Jak działają ETF-y? Otóż, istotne w tym przypadku jest to, że składają się one z akcji dokładnie tych samych spółek, które tworzą dany indeks giełdowy. W efekcie każda zmiana jego wartości powoduje identyczną zmianę wartości jednostek uczestnictwa funduszu ETF.

Jak inwestować w fundusze ETF?

Chcąc zacząć inwestować w fundusze ETF warto zdawać sobie sprawę z faktu, że może to robić praktycznie każdy. Warunkiem koniecznym jest bowiem jedynie posiadanie rachunku maklerskiego, który umożliwi zakup jednostek uczestnictwa ETF-ów. Otwiera się go u brokera, a podmiot ten pełni wówczas rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. Po otwarciu rachunku inwestycyjnego wystarczy go zasilić, co pozwoli zacząć przeprowadzać pierwsze transakcje. W jaki sposób to robić? Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w artykule opisującym czynniki wyboru konta maklerskiego.

Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF?

Rosnąca popularność funduszy ETF jest efektem ich licznych zalet. Dlaczego zatem warto w nie inwestować? Przede wszystkim ze względu na:

  • możliwość osiągania stabilnych zysków w długoterminowej perspektywie. ETF-y to produkty finansowe dedykowane do długoterminowego inwestowania, ponieważ większość indeksów giełdowych w długim terminie rośnie;
  • niskie opłaty za zarządzanie. W przypadku ETF-ów zarządzanie klasyfikowane jest jako pasywne, co przekłada się na zdecydowanie niższe opłaty niż przy tradycyjnych funduszach inwestycyjnych;
  • brak konieczności ciągłego śledzenia notowań giełdowych. Inwestując w ETF-y analizę portfela należy przeprowadzać raz na kilka miesięcy, co sprawia, że inwestor nie musi na co dzień zajmować się giełdą.

Podsumowując należy stwierdzić, że ETF-y znacznie różnią się od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Za inwestowaniem w nie przemawia wiele różnych kwestii, jednak warto mieć świadomość, że wiąże się ono z ryzykiem. W efekcie inwestycja może zarówno przynieść zysk, jak i przyczynić się do poniesienia straty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here