Edukacja a praca

Właśnie zakończyłem edukację w szkole średniej, w liceum. Nauka trwała trzy lata, ale nie zamierzam na tym zakończyć mojej edukacji. Korzystając z okazji, że są to moje najdłuższe wakacje i jestem już po maturze, postanowiłem, że na czas wakacji, a może i dłużej, poszukam sobie pracy. Poszukiwania rozpocznę od przejrzenia ogłoszeń o pracę, w branży jakiej mnie interesuje i wyślę swoje CV. w ofertach pracy istotnym elementem dla mnie będzie możliwość pracy, w oparciu umowy o pracę, dlaczego? Dlatego, że praca na umowie o pracę jest najbardziej odpowiednią dla mnie. Jednak tu pojawia się pierwsze pytanie związane z podjęciem zatrudnienia. Czy ukończone liceum wlicza się do moich lat pracy? Jeśli tak, to ile lat pracy za liceum zostanie mi wliczone do stażu pracy? Odpowiedzi na te pytania postanowiłem poszukać w internecie. Wpisałem więc w wyszukiwarkę interesującą mnie kwestię i znalazłem stronę, na której zamieszczony był aktualny kodeks pracy. Czytając kodeks pracy, znalazłem odpowiedź na nurtujące mnie pytania.
Według ustanowionych przepisów w kodeksie pracy, osobie, która ukończyła trzyletnie liceum, należy lata pracy liczyć jako cztery lata stażu pracy.
Osoba zatrudniając się w firmie, musi dostarczyć swojemu pracodawcy świadectwo ukończenia szkoły średniej, bądź świadectwo maturalne. Pozwoli to pracodawcy wyliczyć ilość przysługującego urlopu wypoczynkowego, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w jakim będzie zatrudniona osoba, będzie wykonywała swoją pracę. Jeżeli zatrudniona osoba nie dostarczy swojemu pracodawcy, wspomnianego dokumentu, musi się liczyć z faktem, że jego dni urlopu będą liczone „od zera”, to znaczy, od pierwszego dnia pracy. Świadectwo maturalne lub świadectwo ukończenia szkoły średniej jest dla pracodawcy podstawą do naliczenia prawidłowej ilości dni urlopu wypoczynkowego jaki będzie przysługiwał pracownikowi, natomiast dla pracownika, dostarczenie tego dokumentu jest pomocne w nabyciu większego wymiaru urlopu wypoczynkowego, w krótszym czasie swojej kariery zawodowej. Jak to się dzieje? Oto przykład. Pracownik zatrudnił się w firmie, w roku 2017, ale nie ukończył szkoły średniej, więc nie mógł dostarczyć pracodawcy, wspomnianego świadectwa ukończenia szkoły średniej, ani świadectwa maturalnego, więc urlop dla tego pracownika jest liczony od zera. Ten pracownik napędzie prawo do pełnego urlopu wypoczynkowego, wynoszącego 26 dni, dopiero wtedy, gdy jego staż pracy osiągnie dziesięć lat.
W tej samej firmie, w tym samym roku, zatrudnia się pracownica, która ukończyła edukację w szkole średniej i dostarczyła pracodawcy świadectwo maturalne. Pracodawca dla tej pracownicy wyliczył urlop wypoczynkowy, uwzględniając lata pracy, po ukończeniu liceum. Staż pracy ej pracownicy, pomimo rozpoczęcia swojej pierwszej pracy, wynosi trzy lata, dlatego po przepracowaniu pełnych siedmiu lat, pracownica nabędzie prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego.
To jaki będzie przysługiwał wymiar urlopu osobie zatrudnionej i jak szybko osiągnie prawo do urlopu zależy od tego czy pracownik dostarczy świadectwo maturalne lub ukończenia szkoły średniej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here