Dotacja z urzędu pracy

Urzędy pracy działające przy starostwach powiatowych są instytucjami, które głęboko ingerują w rynek pracowniczy. Jest to zjawisko pozytywne, ponieważ dzięki takim działaniom bezrobocie w Polsce spada. Istnieją trzy profile pomocy, które udzielane są osobom bezrobotnym. Na uwagę zasługuje drugi, ponieważ ma on na celu aktywizację osób bezrobotnych oraz sprawienie, że znajdą pracę w bardzo krótkim czasie od rejestracji.

Należy wskazać, że na instytucjach rynku pracy korzystają nie tylko bezrobotni, ale również pracodawcy. Dzięki zatrudnieniu określonej kategorii osób mogą oni w łatwy sposób zyskać dodatkowe środki finansowe na prowadzenie swojego zakładu pracy. Jest to szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które z reguły nie narzekają na uwarunkowania finansowe, w jakich się znajdują. Co do zasady najczęściej spotykaną formą pomocy jest dotacja. Pracodawca uzyskuje środki, które może przeznaczyć na konkretny cel.

Niestety, niewielu pracodawców orientuje się jak dostać dotację z urzędu pracy. Procedura wydaje się na ogół bardzo sformalizowana, jednakże przy wykazaniu odpowiedniego podejścia do tematu można liczyć na przychylność urzędników. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że obecnie każdy zakład pracy korzysta z takiej formy pomocy. Sprawia to, że z roku na rok napływa coraz większa liczba wniosków z prośbą o pomoc. Jest to niezwykle korzystne dla samych bezrobotnych, dla których tworzone są dodatkowe miejsca pracy współfinansowane ze środków publicznych.

Osoba lub zakład starająca się o dotację powinna w pierwszej kolejności złożyć w właściwym miejscowo urzędzie pracy odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Najlepszym rozwiązaniem jest wskazanie osoby bezrobotnej, która zostanie zatrudniona na nowo powstałym stanowisku. Jest to o tyle korzystne, że procedura na ogół jest wtedy uproszczana do niezbędnego minimum. Państwo przekazuje pracodawcy niezbędne środki, które ten przeznacza na zakup wyposażenia oraz urządzeń elektronicznych, które są wykorzystywane na danym stanowisku pracy. Po wizycie urzędnika dochodzi do podpisania umowy, która określa wzajemne prawa i obowiązki stron.

Co do zasady pracodawca, który skorzysta z takiej pomocy, powinien jak najszybciej dopuścić do pracy osobę bezrobotną. Wtedy uzyska nowego pracownika, którego powinien należycie przeszkolić i zagwarantować mu urlop oraz inne świadczenia przewidziane w prawie pracy. Umowy zawierane z zakładami pracy regulują kwestię terminów, w czasie których dana osoba musi być zatrudniana, aby zakład nie utracił dotacji. Przeważnie jest wskazywany termin roczny, chociaż obowiązujące w Polsce przepisy umożliwiają zatwierdzenie nawet trzyletniego czasu pracy.

Gdy wszystkie formalności zostały dopełnione, pracodawca może zdecydować się na rozszerzenie programu pomocowego o nowych pracowników. Jest to niezwykle korzystne dla firm, które stale stawiają na rozwój swoich placówek. Dzięki dotacjom uzyskiwanym z różnych urzędów pracy możliwe jest stworzenie bazy, która będzie wykorzystywana przez długie lata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here