Całkowita niezdolność do pracy

Istnieją pewne sytuacje, w których wykonywanie obowiązków zawodowych jest bardzo niecelowe, a niejednokrotnie też niemożliwe. Takie stany rzeczy bardzo często są spowodowane urazami lub wypadkami. Sytuacje takie obligują pracodawcę do podjęcia szeregu działań, które będą miały na celu obniżenie ryzyka takich zdarzeń w przyszłości. Z drugiej jednak strony sam pracownik jest postawiony w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji, w której niezwykle ciężko jest się odnaleźć.

Całkowita niezdolność do pracy czy można pracować – wydaje się, że nie jest to możliwe. Wynika to z faktu, że lekarz orzecznik w pierwszej kolejności kieruje taką osobę do trzymania stałej renty z tego tytułu. Na ogół wysokość takich świadczeń jest bardzo wysoka, co sprawia, że beneficjent takiego świadczenia ma powody do radości. Z drugiej jednak strony stałe przesiadywanie w domu, bez celu w życiu, może powodować liczne schorzenia natury psychicznej. Dlatego w sytuacji, gdy lekarz orzeknie całkowitą niezdolność, warto poznać swoje podstawowe prawa.

Przede wszystkim należy pamiętać, że nie jest możliwe jednoczesne pobieranie renty i wynagrodzenia za pracę. Sprawia to, że obecnie coraz większa liczba osób decyduje się na pozostawanie na rencie. Umiarkowany stopień niepełnosprawności z reguły nie pozwala na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie, jednakże część osób uskarża się na defekty, które są zdecydowanie bardziej poważne. W takiej sytuacji sam pracownik musi zdecydować, czy pozostaje na stanowisku pracy, czy postanawia do końca życia korzystać ze stałej renty, którą będzie mu wypłacało państwo.

W dużej mierze warto odwołać się do podejścia zdroworozsądkowego. Osoby, które mają własne rodziny – dzieci czy wnuki – zwykle nie narzekają na nadmiar wolnego czasu. W ich sytuacji zdecydowanie łatwiej jest przejść na stałą rentę, która zapewni zaspokojenie podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Z drugiej jednak strony rzeczywistość szybko się zmienia i za kilka lat może okazać się, że otrzymywane świadczenie nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W takiej sytuacji może dojść do waloryzacji wysokości renty, która jest co rok ogłaszana w roczniku Głównego Urzędu Statystycznego.

Jeżeli dana osoba zrezygnuje z renty i przystąpi do wykonywania jakichkolwiek obowiązków zawodowych, straci ona status osoby niepełnosprawnej. Tym samym wszelkie świadczenia, które otrzymywała dotychczas, będą podlegały zwrotowi od momentu wskazanym w oświadczeniu. Należy ten krok bardzo dokładnie przemyśleć, ponieważ może okazać się, że objęte obowiązki zawodowe będą dla nas zbyt uporczywe. Zdecydowanie zaleca się skorzystanie z porady profesjonalisty z zakresu medycyny pracy. Będzie on w stanie ocenić, jakie ryzyka czyhają na nas na danym stanowisku zawodowym. Dzięki temu decyzja będzie mogła zostać podjęta w sposób przemyślany i słuszny. W sytuacji, gdy obowiązki zawodowe okażą się zbyt uciążliwe, konieczne będzie ponowne przejście całej procedury w przedmiocie otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here