Staż z urzędu pracy

Rozmaite formy aktywizacji osób bezrobotnych kuszą ludzi młodych, ponieważ jest to doskonała możliwość na zdobycie pierwszego poważnego doświadczenia zawodowego. Wskazuje się, że państwo z roku na roku inwestuje coraz większą liczbę pieniędzy w programy pomocowe, które korzystne są zarówno dla sytuacji na rynku pracy, jak i dla samego kraju. Duże znaczenie ma fakt, że takie współdziałanie między pracodawcą a państwem w pewnej mierze zwiększa wzajemne zaufania. Zdecydowanie jednak największe korzyści odnosi sam stażysta.

Staż z urzędu pracy trwa sześć miesięcy. W jego trakcie stażysta obejmuje stopniowo poszczególne obowiązki zawodowe oraz uczy się etyki pracy. Dobrze jest pamiętać, że optymalne doświadczenie zawodowe w wielu branżach można zdobyć tylko dzięki stażom. Wskazuje się, że w sektorach, w których jest nadprodukcja pracowników, niezbędne jest odbycie bezpłatnego szkolenia aby móc w ogóle marzyć o pracy w branży. Pracodawca za staż nic nie płaci, dlatego jest to forma dla niego bardzo korzystna. Sam stażysta również nie pozostaje bez grosza przy duszy.

Wielu zastanawia się – staż z urzędu pracy ile płacą? Wysokość wynagrodzenia w trakcie odbywania stażu zależna jest od jednego zasadniczego czynnika. Obecnie stypendium to 120% zasiłku dla osób bezrobotnych. Z kolei ten miernik jest skorelowany z minimalnym wynagrodzeniem za pracę w sektorze gospodarki narodowej. Co do zasady wszystkie te kryteria ustalane są przez państwo, dlatego to właśnie ono ponosi odpowiedzialność za wyznaczenie właściwych dla rynku pracy trendów. W każdej sytuacji stażysta zostaje uprzednio poinformowany, jaka będzie wysokość przysługującego mu w danym roku stypendium.

Warto nadmienić, że istnieje konstrukcja podobna do stażu, na której również można zarobić. Są to roboty interwencyjne. Ich przebieg jest zasadniczo zbieżny ze samym stażem. Konieczne jest sumienne i skrupulatne wywiązywanie się z określonych w umowie obowiązków zawodowych. Za ich wykonanie przewidziane jest stypendium, które jest znacznie wyższe niż te należne za odbywanie stażu. Taka sytuacja sprawia, że młodzi bezrobotni zdecydowanie chętniej sięgają po tą instytucję rynku pracy. Na ogół jednak staże organizowane poza granicami kraju korzystają z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, co sprawia, że są jeszcze lepiej płatne.

Bardzo ważne jest to, że w trakcie odbywania stażu pracownik nadal pozostaje bezrobotny. Tym samym przysługują mu analogiczne uprawnienia, między innymi bony szkoleniowe oraz inne korzyści. Ponadto ma on bezwzględny zakaz osiągania dodatkowych przychodów. Jest to kwestia niezwykle istotna z punktu widzenia pracodawcy – nie ma on nie tylko obowiązku, ale i prawa dodatkowego wynagradzania pracownika. Warto pamiętać, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż staż jest próba wynegocjowania dla przyszłego pracodawcy bonu na stworzenie stanowiska pracy. Jest to bardzo korzystna forma, ponieważ w jej wypadku prowadzący zakład pracy jest od razu zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia w pełnej wysokości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here