Świadectwo pracy

Zatrudnienie pracownika wiąże się z koniecznością spełnienia przez pracodawcę wielu obowiązków. Ciągle część pracodawców zapomina na przykład o obowiązkowym szkoleniu BHP. Jest wiele obowiązków jakie ciążą na pracodawcy, który decyduje się kogoś zatrudnić. Również rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przysparza pracodawcy obowiązków. Jak wypełnić świadectwo pracy poradnik krok po kroku z pewnością się przyda. Wypisanie świadectwa pracy oraz przekazanie tego świadectwa pracy byłemu pracownikowi jest absolutnym obowiązkiem pracodawcy i nie ma od tego żadnych wyjątków. Niezależnie od tego w jakiej atmosferze pracownik i pracodawca się rozstali pracownik musi otrzymać świadectwo pracy. Każdy pracownik z reguły mocno oczekuje dnia kiedy otrzyma świadectwo pracy. Z tym świadectwem pracy może udać się na poszukiwanie nowej pracy. Z reguły informacje zawarte w świadectwie pracy interesują nowego pracodawcę. Nowy pracodawca może być na przykład zainteresowany faktem czy pracownik miał na głowie komornika. W tej sytuacji części wynagrodzenia przesyłana jest komornikowi. Na świadectwie pracy najważniejszą informacją dla pracownika jest informacja o sposobie rozwiązania umowy. Może to nastąpić na trzy sposoby. Jednym z nich jest porozumienie stron. Pracodawca i pracownik porozumiewają się co do dnia kiedy umowa zostanie rozwiązana. Taki sposób jest uznawany za najkorzystniejszy dla pracownika. Niestety jeżeli pracownik chce otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron będzie musiał trochę poczekać. To jedyna wada tego rozwiązania. W każdej chwili pracownik lub pracodawca mogą złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia jest zależny od okresu zatrudnienia w danej firmie. Czasami długi okres wypowiedzenia jest doskonałym zabezpieczeniem interesów pracownika, który musi utrzymywać płynność finansową i pokrywać swoje zobowiązania na przykład kredyt mieszkaniowy. Czasami jednak długi okres wypowiedzenia była bardzo uciążliwy dla pracownika, ponieważ musi on cały czas chodzić do pracy i utrzymywać relacje ze swoim szefem, z którym być może nie łączą go już najlepsze stosunki. Po złożeniu wypowiedzenia są relacje firmie z reguły pogarszają się. Pracodawca może samodzielnie wypełnić świadectwo pracy dla swojego pracownika, częściej jednak wykonuje to księgowa bądź biuro rachunkowe. Trzeba wypełnić świadectwo pracy zgodnie z obowiązującym prawem, ponieważ jest to bardzo ważny dokument który będzie miał wpływ na całe przyszłe życie byłego pracownika. Wielu pracodawców chciałoby zatrudniać takich pracowników, którzy przepracowaliby u nich wszystkie swoje lata zawodowe aż do emerytury. Niestety coraz trudniej jest o dobrego, lojalnego pracownika. Najczęściej trafiają się ludzie roszczeniowi, którzy wiele wymagają, ale sami od siebie niewiele dają. Trzeba jednak jasno zaznaczyć, że pracownik powinien żądać za swoją pracę godnej zapłaty. Tylko wtedy relacja pracownik – pracodawca ma szansę się rozwinąć i być po prostu efektywna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here