Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy

Każdemu z całą pewnością zdarzyła się nagła, niespodziewana sytuacja, przez którą nie mogliśmy pojawić się w pracy. w takim wypadku konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności u pracodawcy, jednakże w takim wypadku, jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Przyczyny usprawiedliwiające nieobecność w pracy
Przyczynami usprawiedliwiającymi absencję pracownika w pracy są zdarzenia oraz okoliczności ustalone przepisami prawa pracy, jakie uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy oraz jej świadczenie, a również pozostałe przypadki niemożności wykonywania pracy wyznaczone przez pracownika oraz przyjęte przez pracodawcę za uzasadniające nieobecność w pracy. Usprawiedliwianie nieobecności pracownika w pracy uregulowane jest dokładnie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 16 maja 1996 roku w kwestii sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy i dawania pracownikom zwolnień z pracy.

Uzasadnione przyczyny nieobecności

Przepisy prawa pracy regulują zdarzenia oraz sytuacje, jakie uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy oraz jej świadczenie. Równocześnie pracownik musi przestawić szefowi dowód, więc dokument z którego wynika, iż jego absencja w pracy była uzasadniona. W wypadku choroby dokumentem będzie zaświadczenie medyczne o okresowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy czy decyzja odpowiedniego społecznego inspektora medycznego w razie odosobnienia pracownika z powodu choroby infekcyjnej. Uzasadniona jest również absencja pracownika w razie potrzeby wykonywania przez niego własnej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu z powodu niezaplanowanego zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły, do jakiej dziecko chodzi – pracownik składa wówczas oświadczenie. Oświadczenie musi przekazać pracodawcy również pracownik, jaki nie stawia się w firmie po odbyciu podróży służbowej w godzinach wieczornych, bo skończyła się ona w takim czasie, iż do rozpoczęcia pracy nie upłynęło osiem godzin, w warunkach uniemożliwiających wypoczynek nocny. Pracodawca ma także zwolnić pracownika, jeśli ten został wezwany przez organ urzędowy. Zatrudniony przedstawia wówczas osobiste wezwanie do indywidualnego stawienia się wystosowane przez urząd odpowiedni w sprawach powszechnego obowiązku obrony, urząd administracji publicznej czy samorządu lokalnego, sąd, prokuraturę, policję lub urząd prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony czy świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi aparatami, zawierające wzmiankę weryfikującą stawienie się pracownika na to wezwanie. Natomiast możliwe jest również „ustne” wytłumaczenie nieobecności przez pracownika w wypadku, jeśli nie ma on materiału stwierdzającego dowody nieobecności. Do etiologii usprawiedliwiających należą bowiem również przypadki niemożności wykonywania pracy określone przez pracownika oraz zaakceptowane przez pracodawcę za usprawiedliwione. Pracodawca na mocy autonomicznej decyzji może zatem usprawiedliwić nieobecność pracownika.

Praca w Polsce

Praca w Polsce

Żyjemy w czasach, w których społeczeństwo jest dość mocno roszczeniowe. Młodym ludziom od początku zaszczepia się, że są wiele warci, że mogą domagać się wszystkiego, na co mają ochotę i muszą walczyć o siebie. Jeśli wszystko to wtłacza się młodzieży z rozsądkiem, a przy okazji uczy ich tego, że nie tylko oni mają prawo być traktowani z szacunkiem, ale należy się to każdemu człowiekowi bez względu na status, ma to sens.

Gorzej, kiedy młody, bez doświadczenia człowiek, z niewielkimi lub zerowymi umiejętnościami zawodowymi wchodzi na rynek pracy, domagając się uprzywilejowanego traktowania. Aby osiągnąć sukces, młody chłopak lub dziewczyna, muszą zdawać sobie sprawę ze znaczenia w życiu pokory. Wiele nieprzygotowanych do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, zastanawia się dlaczego w Polsce nie ma pracy.
Skończyły się już czasy, kiedy bezrobocie w Polsce wynosiło 15 do 20% i było rzeczywistym problemem ekonomicznym. Obecnie bezrobocie w Polsce oscyluje w granicach 4-6% i z ekonomicznego punktu widzenia takie bezrobocie jest korzystne. Dobrze wpływa na motywację ludzi do pracy, ale nie budzi paraliżującego lęku przed utratą obecnego stanowiska.

Niezaprzeczalnym i bezdyskusyjnym faktem jest, że zarobki w naszym kraju są dość niskie w stosunku do wydatków, jakie mają rodziny. W Polsce jest praca, ale zarobki są nieproporcjonalne do trudu, jaki wykonuje pracownik. Wiele małych firm, które ledwo wiążą koniec z końcem, może zaoferować swoim pracownikiem jedynie płacę minimalną, która wynosi obecnie jakieś 1500 zł. Przykładowo mąż i żona zarabiający razem 3000 zł, nie mają zbyt łatwo. Wysokie koszty utrzymania mieszkania, coraz wyższe ceny w sklepach, sprawiają, że takie małżeństwo nie może pozwolić sobie na wakacje raz w roku. Generuje to stres, niepokój i obawy o przyszłość. W takich warunkach ciężko podjąć decyzje o potomstwie. Jednak może być to mobilizacją do poszukiwań lepiej płatnej pracy, wzięcia udziału w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe lub nauki języka obcego.

Mało kto przechodzi przez proces rekrutacji gładko jak po maśle. Zwykle jest to droga przez przeszkody. Warto jednak być optymistą i wiedzieć, że napotykane problemy kształtują nasz charakter i w perspektywie czasu może się okazać, że sposób poradzenia sobie z nimi czyni nas wartościowymi, zaradnymi ludźmi.

Są też opinie radykalne. Niektórzy uważają, że jeśli ktoś nie ma pracy, albo nie może jej zbyt długo utrzymać jest leniem. Warto powstrzymać się z wydawaniem takich osądów, gdyż możemy skrzywdzić kogoś, kto po prostu szuka swojego miejsca na ziemi i chce być przy tym szczęśliwy. O ile nie żyje na koszt innych powinniśmy tolerować, wspierać i akceptować każdą jednostkę, która się od nas różni, ponieważ od każdego człowieka można się czegoś nauczyć, jeśli tylko ma się odpowiednie podejście i otwarty umysł.

Są osoby, które nie są efektywne w pracy fizycznej, ale nie mają wykształcenia czy zdolności do pracy umysłowej, jednak i one przy odpowiednim nastawieniu i odnalezieniu motywacji mogą sobie poradzić.

Ile przypisów w pracy licencjackiej?

Ile przypisów w pracy licencjackiej?

Praca licencjacka to praca naukowa, którą pisze się na trzecim roku studiów I stopnia. Jest ona warunkiem koniecznym, aby uzyskać dyplom ukończenia studiów. Po napisaniu pracy przechodzi ona przez system antyplagiatowy, który sprawdza unikalność pracy, a następnie trafia ona do naszego promotora i recenzenta, żeby napisali oni recenzje. Po tych procesach praca jest gotowa do obrony. Obrona pracy licencjackiej polega na odpowiedzi na pytania związane z tematem naszej pracy oraz na temat ściśle związany z naszym kierunkiem lub wybraną na nim ścieżką. W komisji siedzą najczęściej trzy osoby: promotor, recenzent oraz przewodniczący. Trzeba wspomnieć, że nie tylko nasz promotor może nas o coś zapytać, ale również i recenzent, warto więc być dobrze przygotowanym.
Wróćmy jednak do samego pisania pracy. Pytaniem, które stawia sobie wielu to: ile przypisów w pracy licencjackiej powinno być? Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. To zależy od tematu, o którym piszemy, jak obszerny on jest oraz ile udało nam się zgromadzić materiału źródłowego. Niektóre tematy mogły być już przerabiane dziesiątki lub i setki razy, wtedy tekstów, do których można się odwoływać będzie dużo. Ale możemy pisać także o zagadnieniu rzadko poruszanym, wtedy źródeł pisemnych może być mało i mogą wystąpić problemy z dotarciem do nich. Przyjęło się jednak, że im więcej przypisów w pracy licencjackiej, tym lepiej. Mnogość przypisów świadczy o tym, że student dobrze zapoznał się z problematyką dotyczącą pracy, przeczytał wiele tekstów o niej i potrafi z nich wyciągnąć to co jest dla niego najistotniejsze.
Przejdźmy teraz do tego, jak się te przypisy robi i w jakich sytuacjach należy je wstawić. Kiedy cytujemy bezpośrednio z jakiejś książki bądź artykułu wybrany fragment, musimy dać do niego przypis. Zaznaczmy też, że cytat możemy zapisać kursywą lub cudzysłowie. A jeżeli jest on długi, powiedzmy od 30 słów w górę, ładnie będzie prezentowało się wydzielenie go graficzne. To znaczy powinien on być wstawiony w nowej linijce, z wcięciem od lewej strony i w zmniejszonej czcionce. W tym przypadku nie musimy już zapisywać cytatu w cudzysłowie ani kursywą. Kiedy już mamy w pracy interesujący nas cytat, musimy zrobić przypis. W programie Microsoft Word robi się to poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy alt+j. Na dole strony, pod oddzielającą kreską, pojawi się liczba, przy której musimy napisać źródło, z którego cytat pochodzi. Podajemy autora, tytuł, ewentualnego tłumacza, miejsce i rok wydania. Na końcu zawsze stawiamy kropkę. Pamiętajmy, że przypisy wstawiamy nie tylko w przypadku cytatów, ale również kiedy parafrazujemy daną wypowiedź. Z cytatów i przypisów powinniśmy korzystać jak najczęściej, zabierają one dużo miejsca w pisanej przez nas pracy, przez co wydaje się być ona naprawdę wyczerpująca.
Podsumowując: ile przypisów w pracy licencjackiej należy wstawić? Jak najwięcej nam się uda. Będzie to świadczyło o znajomości tematu oraz pokaże, że potrafimy wplatać fragmenty tekstów naukowych do pisanej pracy.

Ile stron powinna mieć praca dyplomowa?

Ile stron powinna mieć praca dyplomowa?

Aby ukończyć naukę na uczelni wyższej, niezbędne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim konieczne jest zdanie wszystkich egzaminów z przedmiotów kursowych, które są określone w programie studiów. Ponadto wiele uczelni wyższych decyduje się na wprowadzenie do programów przedmiotów dodatkowych, takich jak konwersatoria i wykłady monograficzne. W dużej mierze są to zajęcia o charakterze fakultatywnym, a student ma możliwość wyboru materii, która budzi w nim największe zainteresowanie.

Kolejnym, niezwykle ważnym warunkiem, jest złożenie pracy dyplomowej. W przypadku studiów licencjackich mowa tu o pracy licencjackiej, natomiast magisterium kończy się pracą magisterską. Są to obszerne monografie, które wskazują, że student posiada odpowiednią wiedzę do tego, aby uzyskać pożądany tytuł zawodowy. Na ogół prace są wykonywane pod czujnym okiem promotora, czyli pracownika naukowego, który jest niejako opiekunem danego studenta. Ponadto każda monografia oceniana jest przez recenzenta.

Przy wyborze tematu pracy magisterskiej bądź licencjackiej należy wybrać temat, który budzi nasze zainteresowania. Nie bez znaczenia pozostaje katedra, w ramach której odbywane było seminarium. Dlatego niezbędne jest podjęcie tej ważnej decyzji odpowiednio wcześniej. W innym przypadku konieczne będzie przeniesienie między katedrami, które skutkuje licznymi formalnościami oraz jest niezwykle uciążliwe dla władz uczelni wyższej. Dlatego zdecydowanie lepiej jest podjęcie słusznego wyboru, którego będziemy się konsekwentnie trzymać.

Na pytanie praca dyplomowa ile stron powinna mieć nie jest możliwe udzielenie powszechnie akceptowanej odpowiedzi. Wszystko zależy od wymogów, jakie ma w tym zakresie konkretna uczelnia. W niektórych sytuacjach zupełnie wystarczające jest, aby student przedstawił pracę obszerną na około kilkadziesiąt stron. Ważne jest jednak, aby przy takiej długości opracowania zwrócić uwagę na wszystkie szczegóły. Mniej treści reflektuje prowadzących do tego, aby wszystkie możliwe detale bardzo skrupulatnie sprawdzić.

Na wielu uczelniach wyższych wymagany statutem pułap, od którego praca magisterska jest zaliczana, to sto stron. Warto mieć na uwadze, że jest to objętość optymalna dla stworzenia długiego wstępu i zakończenia, a także dokładnego opracowania wyników badań. W dużej mierze możliwe jest posługiwanie się tabelami i wykresami. Nie bez znaczenia pozostaje możliwość wykorzystania rycin oraz innego rodzaju ilustracji. Zdecydowanie zaleca się korzystanie z takich możliwości, ponieważ można w łatwy sposób przyciągnąć uwagę osób, które mają za zadanie pracę ocenić.

Każdy student powinien zwracać szczególną uwagę na inne kwestie formalne. Duży rygoryzm panuje w zakresie przypisów do pracy magisterskiej. Należy trzymać się systemu, który jest praktykowany na danej uczelni wyższej bądź akademii. W innym wypadku konieczne będzie wprowadzanie licznych poprawek, które nigdy nie są przyjemne. Ponadto w sytuacji, gdy plik z pracą będzie źle sformatowany, może okazać się, że niektóre dane staną się nie do odzyskania.

Ile przerwy otrzymuje pracownik pracujący 12 godzin?

Ile przerwy otrzymuje pracownik pracujący 12 godzin?

Obowiązki pracownika regulowane są w przepisach Kodeksu pracy. Jest to ustawa, w której należy poszukiwać nie tylko obligacji, ale również uprawnień. Zdecydowanie zaleca się, aby dokładnie przejrzeć zawarte tam przepisy, ponieważ pracodawcy niezwykle rzadko samodzielnie informują swoich pracowników o zawartych tam regulacjach, które są dla nich niekorzystne. Warto nadmienić, że niekiedy przepisy szczególne regulują kwestie, które nie zostały wyrażone wprost w Kodeksie pracy.

Dzień pracownika na stanowisku pracy może w zasadzie trwać nawet 12 godzin. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że osoby pełniące ważne funkcje kierownicze nie są objęte normami, które zostały wyrażone wprost w ustawie. Stąd w tej mierze należy odwołać się do doświadczenia życiowego. Wskazuje ono, że czas ich pracy jest co do zasady nielimitowany. Warto także wskazać, że nadgodziny w tym przypadku nie są płatne. Wynika to z faktu, że czas pracy personelu zarządzającego zakładem pracy nie jest co do zasady ewidencjonowany.

Każdy pracownik powinien wiedzieć ile przysługuje przerwy na 12 godzin pracy. Co do zasady nic nie stoi na przeszkodzie, aby z jednej przerwy wliczanej do pracy w ciągu dnia skorzystać. Nie bez znaczenia pozostaje branża, w ramach której zatrudniony jest dany pracownik. I tak osoby, które pracują w ruchu ciągłym w szpitalach oraz innych zakładach opieki zdrowotnej mogą liczyć na 15 minut przerwy bez względu na to jak długo pracują. Jest to bardzo korzystne uregulowanie, z którego pracownicy służby zdrowia ochoczo korzystają.

Warto nadmienić, że osoby, które zatrudnione są na tak zwanych zasadach ogólnych, z reguły takich przywilejów nie posiadają. Jedyną gratyfikacją za ciężko przepracowany dzień jest jedna 15 minutowa przerwa, która wliczana jest do ogólnego czasu pracy. Co do zasady moment, w którym pracownik może z niej skorzystać, jest dowolny. Pozwala to na wybór dogodnej opcji, w ramach której możliwe jest załatwienie najpilniejszych spraw.

Należy zdawać sobie również sprawę, że pracodawca jest uprawniony do udzielenia pracownikowi jednej godzinnej przerwy. Jedynym mankamentem jest fakt, że nie jest ona wliczana do czasu pracy. Niestety, pracownik nie otrzyma za nią wynagrodzenia. Dlatego z takiego udogodnienia warto korzystać jedynie wtedy, gdy konieczne jest wyjście z pracy aby załatwić określoną sprawę. Często pracownicy personelu administracyjnego korzystają z takiej przerwy w sytuacji, gdy muszą stawić się w urzędzie lub na sali sądowej.

Obowiązujące regulacje prawne umożliwiają również korzystanie z dodatkowych przerw kobietom w ciąży oraz paniom karmiącym dziecko piersią. W tym drugim wypadku wymiar przerwy jest znaczny – mogą one liczyć nawet na dwie przerwy w ciągu dnia pracowniczego po 30 minut każda. Jest to zdecydowanie duże udogodnienie, które pozwala na wywiązanie się ze swoich macierzyńskich obowiązków. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że możliwe jest zsumowanie takich przerw. W rezultacie dzięki temu możliwe jest szybsze wyjście z pracy.

Czas zarejestrowania w Urzędzie Pracy

Czas zarejestrowania w Urzędzie Pracy

Każda osoba, która ma problem ze znalezieniem pracy, powinna jak najszybciej zarejestrować się jako bezrobotna w Urzędzie Pracy. Tylko wtedy będzie mogła liczyć na pomoc ze strony państwa polskiego. Duże znaczenie ma fakt, że obecnie istnieje wiele programów aktywizacji bezrobotnych, dzięki którym można w bardzo łatwy sposób znaleźć pracę. Co ważne, są one skierowane do osób w każdym wieku. Dzięki temu każdy może uzyskać środki finansowe potrzebne mu do zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych.

Warto zastanowić się nad tym, ile czasu na zarejestrowanie w Urzędzie Pracy. Co do zasady nie istnieją żadne terminy ustawowe, które należy zachować, aby cieszyć się z pomocy otrzymanej ze strony organów administracji samorządowej. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek w właściwym miejscowo urzędzie. Należy go określić ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Nie ma z tym większego problemu, ponieważ kwestia ta jest jednoznacznie rozstrzygnięta w kodeksie cywilnym. W myśl tej ustawy miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta ześrodkowała swoją aktywność życiową i ma zamiar tam stale przebywać.

W trakcie procedury rejestracji jako osoba bezrobotna należy przedstawić szereg dokumentów. Przede wszystkim należy okazać wszelkie kserokopie świadectw pracy oraz umowy o charakterze cywilnoprawnym. Są one podstawą do obliczenia wysokości przysługującego zasiłku dla osób bezrobotnych. Co do zasady sumuje się wszystkie umowy, które obowiązywały w ciągu ostatnich trzech lat. Aby zasiłek został przyznany, niezbędne jest posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w wskazanym wyżej okresie.

Duże znaczenie mają także wszelkie wydruki z ewidencji odnoszących się do osób prowadzących we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność działalność gospodarczą. W pewnych sytuacjach pracownicy urzędów sprawdzają te dane z urzędu. Na ogół jednak niezbędne jest przedstawienie wierzytelnych odpisów. W przypadku, gdy pełna dokumentacja zostanie przedstawiona, Urząd Pracy ma obowiązek w ciągu tygodnia wydać decyzję o wpisaniu danej osoby na listę bezrobotnych.

Status bezrobotnego daje wiele korzyści i przywilejów. Przede wszystkim możliwe jest uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego. Pozwala ono na swobodne korzystanie z świadczeń opieki zdrowotnej, które finansowane są ze środków publicznych. Ponadto wiele osób może korzystać z zasiłków oraz innych ulg pomocowych, które umożliwiają zyskanie dodatkowych środków na życie.

Kolejną kwestią jest możliwość korzystania z drugiego profilu pomocy. W jego ramach możliwe jest odbycie stażu, za który można uzyskać godziwe wynagrodzenie oraz szansę na zatrudnienie w zakładzie, w którym staż był odbywany. W ostatnich latach zwiększa się również liczba skierowań na roboty interwencyjne. Są one z reguły znacznie lepiej płatne niż staże. Warto również wspomnieć o możliwościach, jakie dają dodatkowe kursy i szkolenia. Wszystkie te zalety sprawiają, że zdecydowanie opłaca się jak najszybciej zarejestrować w najbliższym Urzędzie Pracy.

Jaki PIT przy umowie o pracę?

Jaki PIT przy umowie o pracę?

Rozliczenia podatkowe przyprawiają wiele osób o zawroty głowy. Trzeba mieć na uwadze, że odpowiednie rozliczenie z fiskusem daje szansę nie tylko na uniknięcie problemów, ale również na możliwość uzyskania pokaźnego zwrotu podatkowego. Dlatego w każdej sytuacji, gdy dana osoba nie zna się na podatkach, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, jakim jest doradca podatkowy. Jest to fachowiec, który posiada ogromną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, dzięki czemu będzie w stanie wskazać najlepsze ulgi i zwolnienia, z jakich można skorzystać w danej sytuacji.

Dla skutków prawnopodatkowych niezbędna jest ocena, jaką deklarację rozliczeniową należy wypełnić. Nie ma co do zasady tego problemu przy umowach o charakterze cywilnoprawnym. Co do zasady są one objęte jednym formularzem, który można wypełnić w sposób intuicyjny. Nie ma też większego znaczenia stawka, jaka została wpisana w przeznaczonej do tego kolumnie. W większości wypadków jest to ryczałt, który jest sprawdzany przez urzędnika kontroli skarbowej, do którego trafi deklaracja.

Problematyczna wydaje się być jednak kwestia jaki PIT umowa o prace. Co do zasady kontrakt tego rodzaju rodzi obowiązki podatkowe zarówno po stronie płatnika, jak i pracodawcy, który go zatrudnia. Warto wskazać, że ten drugi zobligowany jest do comiesięcznego składania deklaracji na temat wysokości odprowadzanych składek na zaliczki podatkowe oraz ubezpieczenia społeczne. Wszelkie dodatkowe kwestie, takie jak podatek od czynności cywilnoprawnych czy składki na Fundusz Pracy, przekazuje się jedynie ogólnikowo.

Pracownik, który jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, musi się do zasady rozliczać tylko jeden raz w roku – do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym. Prawidłową deklaracją, którą należy w takiej sytuacji wypełnić, jest PIT 37. Nie ma większego problemu z określeniem takich kwestii jak zakład pracy oraz wskazanie okresów zatrudnienia. Takie dane nanoszone są przez działy kadrowe, które na bieżąco wysyłają deklaracje do organów administracji publicznej. Jedyną problematyczną kwestią może okazać się wskazanie numeru NIP pracodawcy. Informację taką można uzyskać w administracji danej placówki lub na stronie podmiotowej, która jest prowadzona przez każdy zakład pracy podlegający obowiązkowemu opodatkowaniu.

Po pomyślnym wypełnieniu pól z kwotami należności, należy zastanowić się nad wszelkimi podstawami do ulg lub zwolnień z tytułu rozliczeń. W pierwszej kolejności dobrze jest sprawdzić, czy w danym roku podatkowym oddawaliśmy krew. Jeżeli tak, to każdą donację można z powodzeniem odpisać z należnego podatku. Ponadto brane są pod uwagę takie przesłanki jak dobrowolne wpłaty na związki wyznaniowe, poczynione roboty budowlane oraz kwestia wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Ta ostatnia opcja jest dogodna w sytuacjach, gdy jeden z nich zarabia znacznie więcej niż drugi. Wspólne rozliczenie pozwala na zmniejszenie kwoty, która zostanie następnie odprowadzona tytułem ewentualnej niedopłaty od zaliczki na podatek dochodowy.

Rezygnacja z pracy

Rezygnacja z pracy

Podejmujemy pracę przede wszystkim dla celów zarobkowych. Chcemy by ktoś docenił nasze starania, umiejętności i zaangażowanie. Najchętniej gdyby zatrudnienie było związane z naszymi zainteresowani. Podczas przeglądania ofert od pracodawców szukamy takiego, który naszym zdaniem będzie najlepszy. Od zarobków, przez atmosferę do godzin pracy. Wszystko to bierzemy pod uwagę. Jeśli firma wydaje się w porządku podpisujemy umowę. I zaczynamy pracę. Dobrze gdy nam się podoba, możemy się w niej rozwijać. Bywa jednak i tak, że zatrudniliśmy się w danym przedsiębiorstwie bo nie było lepszej oferty w danym czasie, potrzebowaliśmy płynności finansowej. Wtedy pomimo umowy szukamy ciągle czegoś innego, mając nadzieję, że w końcu coś znajdziemy. Są także sytuacje gdy praca okazuje się denerwująca, atmosfera napięta a my czujemy zawód. Albo po latach pracy mamy dość i chcemy zatrudnić się w innym miejscu, zostawić dotychczasową pracę. Wtedy wiele osób zadaje sobie pytanie: jak rzucić pracę?
Wszystko zależy od naszej umowy oraz czasu jaki przepracowaliśmy w danym przedsiębiorstwie. Jeśli była to umowa zlecenia to praktycznie możemy zrezygnować od razu. Oczywiście jeśli w umowie nie został zawarty okres wypowiedzenia. Wtedy musimy je wręczyć pracodawcy i odczekać wskazany czas by przestała nas wiązać umowa. W przypadku umowy o pracę zwykle musimy dłużej poczekać. Zatrudnienie poniżej dwóch tygodni to trzy dni wypowiedzenia, zaś powyżej to już dwa tygodnie. W przypadku więcej niż pół roku jest to już miesiąc, a trzech lat to aż trzy miesiące. Oczywiście można w porozumieniu z naszym pracodawcą skrócić ten okres ale nie musi się on na to zgodzić. Jest także możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w takim przypadku, gdy nasza pensja nie zostaje wypłacana, nie otrzymujemy wypłaty pomimo iż termin przelewu wynagrodzenia upłynął dawno. Poza tym wyjątkiem pozostaje nam czekanie na zakończenie okresu wypowiedzenia.
Wiele osób zastanawia się jak rzucić pracę szybko. Jeśli nie mamy umowy o pracę jest to łatwiejsze. W innym przypadku niestety nie zawsze pracodawca może pójść na ugodę i pozwolić odejść szybciej z firmy niż to przewidziane w ustawie. Pocieszający może być fakt dla osób, które nie wykorzystały urlopu wypoczynkowego. Mają okazję to zrobić a tym samym mniej dni przychodzić do pracy. Oczywiście po uzgodnieniu z pracodawcą. Za niewykorzystany urlop zostanie wypłacony ekwiwalent pieniężny.
Nie ważne z jakich powodów odchodzimy z pracy. Może to być nowa, atrakcyjniejsza oferta, znudzenie dotychczasowym miejscem zatrudnienia, napięta atmosfera i wiele innych. Pamiętajmy o tym by odejść nie paląc za sobą mostów. Nawet jeśli mamy złe wspomnienia, nie lubiliśmy tego co robiliśmy nie warto na sam koniec popadać w konflikty. Pozostawmy po sobie dobre wrażenie. Po zakończeniu pracy w danym przedsiębiorstwie śmiało możemy iść do kolejnego i cieszyć się ze zmiany. Może także się tak zdarzyć, że dopiero będziemy szukać zatrudnienia lub podejmiemy naukę. Wykażmy się cierpliwością i znajdźmy dla siebie najlepsze rozwiązanie.

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Zatrudnienie pracownika wiąże się z koniecznością spełnienia przez pracodawcę wielu obowiązków. Ciągle część pracodawców zapomina na przykład o obowiązkowym szkoleniu BHP. Jest wiele obowiązków jakie ciążą na pracodawcy, który decyduje się kogoś zatrudnić. Również rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przysparza pracodawcy obowiązków. Jak wypełnić świadectwo pracy poradnik krok po kroku z pewnością się przyda. Wypisanie świadectwa pracy oraz przekazanie tego świadectwa pracy byłemu pracownikowi jest absolutnym obowiązkiem pracodawcy i nie ma od tego żadnych wyjątków. Niezależnie od tego w jakiej atmosferze pracownik i pracodawca się rozstali pracownik musi otrzymać świadectwo pracy. Każdy pracownik z reguły mocno oczekuje dnia kiedy otrzyma świadectwo pracy. Z tym świadectwem pracy może udać się na poszukiwanie nowej pracy. Z reguły informacje zawarte w świadectwie pracy interesują nowego pracodawcę. Nowy pracodawca może być na przykład zainteresowany faktem czy pracownik miał na głowie komornika. W tej sytuacji części wynagrodzenia przesyłana jest komornikowi. Na świadectwie pracy najważniejszą informacją dla pracownika jest informacja o sposobie rozwiązania umowy. Może to nastąpić na trzy sposoby. Jednym z nich jest porozumienie stron. Pracodawca i pracownik porozumiewają się co do dnia kiedy umowa zostanie rozwiązana. Taki sposób jest uznawany za najkorzystniejszy dla pracownika. Niestety jeżeli pracownik chce otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron będzie musiał trochę poczekać. To jedyna wada tego rozwiązania. W każdej chwili pracownik lub pracodawca mogą złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia jest zależny od okresu zatrudnienia w danej firmie. Czasami długi okres wypowiedzenia jest doskonałym zabezpieczeniem interesów pracownika, który musi utrzymywać płynność finansową i pokrywać swoje zobowiązania na przykład kredyt mieszkaniowy. Czasami jednak długi okres wypowiedzenia była bardzo uciążliwy dla pracownika, ponieważ musi on cały czas chodzić do pracy i utrzymywać relacje ze swoim szefem, z którym być może nie łączą go już najlepsze stosunki. Po złożeniu wypowiedzenia są relacje firmie z reguły pogarszają się. Pracodawca może samodzielnie wypełnić świadectwo pracy dla swojego pracownika, częściej jednak wykonuje to księgowa bądź biuro rachunkowe. Trzeba wypełnić świadectwo pracy zgodnie z obowiązującym prawem, ponieważ jest to bardzo ważny dokument który będzie miał wpływ na całe przyszłe życie byłego pracownika. Wielu pracodawców chciałoby zatrudniać takich pracowników, którzy przepracowaliby u nich wszystkie swoje lata zawodowe aż do emerytury. Niestety coraz trudniej jest o dobrego, lojalnego pracownika. Najczęściej trafiają się ludzie roszczeniowi, którzy wiele wymagają, ale sami od siebie niewiele dają. Trzeba jednak jasno zaznaczyć, że pracownik powinien żądać za swoją pracę godnej zapłaty. Tylko wtedy relacja pracownik – pracodawca ma szansę się rozwinąć i być po prostu efektywna.

Praca szuka człowieka

Praca szuka człowieka

Kiedy postanawiamy, że pora zmienić pracę, czujemy jednocześnie radość, ale i obawę przed tym, że nie uda jej się znaleźć. Zastanawiamy się, jak efektywnie szukać pracy, żeby nie szukać jej długo i znaleźć taką, z której będziemy zadowoleni i dumni. Oczywiście musimy wspomóc się różnymi źródłami, takimi jak internet, gazety, czy znajomi. Przede wszystkim nie można się załamywać, kiedy po kilku tygodniach nikt do nas nie zadzwoni, ani nawet nie odpisze na maila. Pamiętajmy, że firmy mają swoje procedury i czasem czeka się ponad miesiąc, aż zostanie wybrany odpowiedni kandydat na dane stanowisko. Samo ogłoszenie może ukazywać się przez kilka tygodni, więc powinniśmy być cierpliwi.
Na początku zróbmy sobie taką pomocniczą listę, gdzie będziemy wysyłać nasze C.V. Czyli na przykład strony internetowe, czyli tak zwane portale rekrutacyjne, które mają oferty pracy. Jeżeli nie jesteśmy zarejestrowani na takich stronach, warto to zrobić, ponieważ po zalogowaniu się ukażą się dopasowane do nas oferty, czyli na przykład sekretarka, albo pracownik budowlany. Jest również możliwość zwężenia kryteria wyszukiwania do interesującej nas miejscowości, co pozwoli nam zaoszczędzić dużo czasu. Plusem takich stron jest również to, że można od razu aplikować na dane stanowisko, nie trzeba mieć osobnego maila, żeby na przykład kopiować adres poczty mailowej. Wystarczy, że po naciśnięciu zakładki „”aplikuj: wybierzemy z komputera załącznik w postaci C.V oraz listu motywacyjnego i gotowe. Nasze dokumenty do firmy wysłane. Kolejnym sposobem na szybkie i efektywne szukanie pracy, to odwiedzenie agencji pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, które pomogą nam wyszukać odpowiednie dla nas oferty. Może nie znajdziemy tam super dobrze płatnej pracy, ale jeżeli na daną chwilę szukamy czegoś, żeby w międzyczasie zarobić kilka złotych, to na pewno coś znajdziemy. Powiatowe urzędy pracy to również miejsce, które powinniśmy odwiedzić, ponieważ sporo ofert jest wywieszanych na gablotach, ale też warto wejść na ich stronę internetową i zobaczyć, czy jest coś ciekawego. Sprawdźmy też, czy akurat nie ma w naszym mieście czegoś takiego, jak targi pracy, które cieszą się coraz większą popularnością wśród firm szukających nowych pracowników. Jeżeli szukamy pracy w konkretnej dziedzinie, w naszej okolicy na pewno są jakieś firmy, które się specjalizują w interesującej nas branży, tak więc możemy pójść do takich firm i złożyć dokumenty aplikacyjne. Być może na daną chwilę nie będą nikogo potrzebowali, ale warto zostawić u nich C.V. Popytajmy tez naszych znajomych, może akurat jeden z nich wie o tym, że w którejś z firm potrzebują pracownika. Na pewno nie wysyłajmy hurtowo swoich C.V. do przypadkowych firm, skupmy się tylko na tych, które nas interesują i które zajmują się branżą, na której się znamy.
Najważniejsze, to nie poddawać się i szukać do skutku. Jeżeli na spotkaniu rekrutacyjnym nie podoba nam się sposób wykonywania pracy, bądź też proponowane zarobki, szukajmy dalej. W końcu na pewno znajdziemy taką pracę, z której będziemy bardzo zadowoleni.