Okres wypowiedzenia podczas umowy o pracę

Okres wypowiedzenia podczas umowy o pracę

Umowa o pracę to najbardziej stabilna oraz dająca poczucie największego bezpieczeństwa – związanego ze swoim miejscem pracy dla pracownika – umowa. Jest to akt normatywny, w którym określono zarówno powinności, zadania, a także obowiązki obu ze stron umowy- czyli pracownika oraz pracodawcy. Dzięki zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony pracownik zyskuje szereg świadczeń oraz gwarancji ze strony swojego pracodawcy, do których możemy zaliczyć: prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, odprowadzanie przez pracodawcę na rzecz pracownika składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe oraz chorobowe; prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego oraz gwarancję uzyskania zapłaty za czas kiedy nie ma nas w pracy w wyniku choroby. Ponadto dzięki umowie o pracę na czas nieokreślony -czas pracy jest ściśle określony oraz zapewnione jest przynajmniej minimalne wynagrodzenie za wykonaną pracę wypłacane do określonego dnia każdego miesiąca oraz zachowany zostaje okres wypowiedzenia obowiązujący obie ze stron umowy – to jest zarówno pracodawcę jak i pracownika. Innym rodzajem umów o pracę są także umowa o pracę na czas określony- kiedy to ściśle określony jest czas trwania umowy – daty jej rozpoczęcia oraz zakończenia oraz umowa o pracę na zastępstwo – zawierana zwykle na czas nieobecności stałego pracownika na danym stanowisku, na przykład kiedy jest on na urlopie zdrowotnym czy też urlopie macierzyńskim. Podczas trwania umowy o pracę na czas określony – pracownik również ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz płatnego urlopu wypoczynkowego bądź też absencji z przyczyn zdrowotnych w pracy.
Ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony ?
Obecnie okres wypowiedzenia dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas określony zrównany został z okresem wypowiedzenia przewidzianym dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony. Ponadto umowa o pracę na czas nieokreślony może być zawierana u tego samego pracodawcy maksymalnie trzy razy na okres nieprzekraczający 33 miesięcy. Po upływie tego czasu umowa o pracę na czas określony automatycznie przechodzi w umowę o pracę na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia zarówno dla umowy o pracę na czas określony jak i umowy o pracę na czas nieokreślony jest regulowany przez przepisy kodeksu pracy i jest on uzależniony od okresu zatrudnienia przepracowanego u danego pracodawcy i wynosi on:
– dwa tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż sześć miesięcy
– jeden miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej sześciu miesięcy lub dłużej.
– trzy miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej trzech lat.
Czasem w wyniku dobrej woli pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem dochodzi do porozumienia, i pracownik może podczas trwania okresu wypowiedzenia nie przychodzić do pracy, a wynagrodzenie za ten czas zostaje mu wypłacone. Dzieje się tak zwykle w przypadku pracowników, którzy zmieniają pracę na inną i chcą przed zakończeniem okresu wypowiedzenia w poprzedniej pracy – pojawić się w nowej firmie.

Dofinansowanie z urzędu pracy

Dofinansowanie z urzędu pracy

Bardzo wiele osób zastanawia się, jakby to było, gdyby prowadziły własną działalność gospodarczą. Niektórzy zupełnie nie widzą siebie w takim przedsięwzięciu, dlatego nie rezygnują z pracy na etacie. Inni chętnie by zaryzykowali, gdyby mieli pewność, że utrzymają się chociaż przez rok.
Dość przytłaczająca jest też perspektywa wypełniania stosów papierów i załatwiania spraw w urzędach. Na początku trzeba dużo dowiedzieć się o systemie podatkowym i ubezpieczeniowym. Wszystko to może skutecznie zniechęcać do rozpoczęcia przygody z prowadzeniem własnej firmy. Nawet jeśli mamy świetny pomysł na biznes, napotykamy mnóstwo przeszkód. Dlatego naprzeciw tym obawom i potrzebom wychodzi projekt, który z powodzeniem od lat realizują powiatowe Urzędy Pracy.
Projekt ten oferuje bezzwrotną dotację w wysokości około 20 tysięcy złotych na potrzeby i wydatki związane z prowadzeniem własnej firmy. Zachodzi pytanie: Jak dostać dofinansowanie z Urzędu Pracy? Sprawa nie jest tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać.

Najpierw należy udać się do lokalnego pośredniaka, tam zostaniemy zaklasyfikowani do odpowiedniego profilu, następnie dostaniemy dość obszerny wniosek do wypełnienia. Zawiera on biznesplan, który musimy stworzyć oraz miejsce na szczegółowy plan naszych działań. Jeśli mamy w głowie poukładane, jak chcemy działać, wypełnienie wniosku nie będzie zbyt skomplikowane.
Należy przemyśleć kwestię zabezpieczenia owych dwudziestu tysięcy, o które się ubiegamy. Najczęściej urzędy preferują zabezpieczenie w formie dwóch żyrantów. Potrzebna więc będzie Ci odwaga i przyjaciele, którzy mają do Ciebie zaufanie. Nie każdy ma ochotę poręczyć taką kwotę.
Gdy Twój wniosek będzie kompletny, możesz go składać. Za kilka dni zostaniesz zaproszony na rozmowę, podczas której dyrektor Urzędu ze swoimi pracownikami ustalą, czy jesteś wystarczająco zmobilizowany na podjęcie wyzwania, jakim jest własna firma. Mogą też zadać Ci kłopotliwe pytania, żeby sprawdzić, jak argumentujesz swoje stanowisko. Wasza rozmowa będzie punktowana, dodatkowe punkty zgarniesz za wykształcenie, które koreluje z rodzajem działalności, jaką chcesz prowadzić.
Dla nad wyraz ostrożnych dobrym pomysłem jest wcześniej odłożyć sobie kwotę, którą co miesiąc trzeba wpłacać na konto ZUS, wtedy w razie niepowodzenia, nie będziemy stresować siebie i naszych żyrantów.
Jeśli pracownicy Urzędu uznają, że jesteśmy przygotowani, przyznają dofinansowanie, które będziemy mogli wydać, zgodnie z tym, co przedstawialiśmy w dokumentacji wniosku. Konieczne jest gromadzenie wszystkich faktur, które po jakichś dwóch miesiącach przedstawiamy w Urzędzie, celem rozliczenia się z dofinansowania.
Każdy, kto przeszedł przez tę procedurę, twierdzi, że nie jest to niemożliwe do zrealizowania. Samo zarejestrowanie firmy w systemie informatycznym jest banalnie proste. Ważnym warunkiem przyznania dofinansowania jest ciągłość w prowadzeniu firmy przez 12 miesięcy. Przez cały pierwszy rok prowadzenia działalności możemy spodziewać się kontroli pracowników PUP.

Jak szukać pracy w szkole

Jak szukać pracy w szkole

Dla niektórych praca w szkole to spełnienie marzeń. Bywają osoby z tak wysoko rozwiniętymi umiejętnościami pedagogicznymi, że bardzo chciałyby sprawdzić się w roli nauczyciela. Wiadomo, że to praca nie dla każdego, niektórzy uważają, że trzeba mieć do niej powołanie.
Coś w tym jest, w przeciwnym wypadku, kiedy nauczycielem zostaje osoba z przypadku, a zawód nauczyciel jest po prostu wypełnionym planem awaryjnym, wypalenie zawodowe jest bardzo prawdopodobne. Zresztą, tak jest chyba w każdym zawodzie. Jeśli nie znajdujemy w sobie chęci do działania oraz nie widzimy rezultatów swojej pracy, ciężko jest zachować właściwe nastawienie.

W szkole jest wiele stanowisk, na które można aplikować.
Aby zostać nauczycielem, konieczne jest zdobycie wykształcenia kierunkowego. Na przykład w przypadku nauczyciela języka polskiego powinna być to filologia polska. Niezależnie od tego, czy student chce uczyć w szkole podstawowej czy średniej musi mieć odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.

Niestety dzisiejsze zarobki nauczycieli skutecznie zniechęcają do podjęcia tego niełatwego pełnego wyzwań zawodu.
Konfrontacja z uczniem nie jest łatwa, gdyż młodzi ludzie pochodzą z przeróżnym domów i zdyscyplinowanie dwudziestu różnych charakterów i temperamentów to wielkie wyzwanie. Każdy nauczyciel w pewien sposób odpowiada za to, czego uczy i jak uczy. Na egzaminach możemy później sobaczyć efekt jego pracy z uczniami.
Nauczyciel to ważna osoba w życiu młodego człowieka. Bywa, że podejście nauczyciela i jego sposób pracy z uczniami silnie odbija się na emocjach i psychice młodego człowieka. Może to być wpływ negatywny jak i pozytywny.
Osoba wykładająca dany przedmiot i generująca u ucznia sporo stresu to kiepski reprezentant tego zawodu. Szkolne korytarze są pełne poddenerwowanych uczniów i nauczycieli.

Zachodzi pytanie: Jak szukać pracy w szkole? Czy przydatne są znajomości? To, że kogoś znamy w danej placówce oświatowej nie oznacza, ze utrzymamy tam pracę. Szkoła to miejsce dość restrykcyjne i trzeba budzić powszechne zaufanie, aby być dopuszczonym do nauczania danego przedmiotu.
Praca w szkole nie jest łatwa, ponieważ rodzi konieczność współpracowania z rodzicami dzieci, a ci również oczekują wiele od nauczycieli.

Zdarza się, że ktoś chce pracować w szkole, w dziale administracji na przykład jako sekretarz, sekretarka. W każdej szkole istnieje też stanowisko księgowego, księgowej. Niektórzy chwalą też sobie zawód konserwatora w szkole, popularnie nazywanego woźnym. Taka praca daje wiele wyzwań i radości.
W każdej szkole dobrze zorganizowana grupa ludzi sprzyja kształtowaniu w młodych ludziach prawidłowych postaw społecznych. Dobrze by było, gdyby była godziwie wynagradzana.
Choć etat nauczyciela to jakieś dwadzieścia godzin tygodniowo, konieczność sprawdzania sprawdzianów i przygotowywanie się do lekcji, powoduje, że nauczyciel poświęca na wykonywanie swojego zawodu znacznie więcej czasu i energii niż się nam wydaje. Zachęcamy do doceniania jego pracy i darzenia jej uznaniem.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

Umowa o pracę jest swoistym gwarantem praw pracowniczych. Co do zasady każdy pracownik może liczyć na urlop, bezpłatne badania okresowe oraz inne korzyści, które gwarantują mu regulacje kodeksu pracy. Ważne jest jednak, że oprócz praw, na pracowniku ciążą określone obowiązki. W przypadku, gdy przestanie się on z nich wywiązywać w sposób staranny i należyty, uzasadnione będzie wypowiedzenie mu stosunku pracy. Nie jest to jednak takie łatwe, zważywszy na fakt, że kodeksowe przepisy zawierają liczne ograniczenie w tym względzie.

W przypadku umowy o pracę na okres próbny sprawa jest niezwykle prosta. Jest to rodzaj kontraktu, który co do zasady jest zawierany na niedługi okres czasu. W każdej sytuacji stosunek pracy może trwać przez zaledwie trzy miesiące. Co ważne, pracodawca nie może zawrzeć z tym samym pracownikiem kolejnej umowy na okres próbny. Istnieją w tej mierze jedynie dwa wyjątki. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy pracownik ma być szkolony do wykonywania obowiązków na innym stanowisku. Kolejny przypadek dotyczy sytuacji, gdy dana osoba ma być zatrudniona w ramach tej samej funkcji, jednakże po upływie 3 lat od dnia zwolnienia.

Podobna sytuacja występuje wtedy, gdy pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę na czas określony. Co do zasady wystarczające jest zachowanie terminów, które są określone w kodeksie pracy. Są one identyczne jak w przypadku, gdy praca jest wykonywana w ramach umowy bezterminowej. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że w tym przypadku pracodawca, który jest inicjatorem wypowiedzenia, nie musi w żaden sposób go uzasadniać. Jest to rozwiązanie niezwykle wygodne, dlatego działy kadrowe wielu firm starają się jak najdłużej utrzymywać pracowników na kontrakcie tego typu.

Pojawia się jednak pytanie jak wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony. W zasadzie nie jest ograniczona czasowo, co sprawia, że jedyną formą jej rozwiązania jest wypowiedzenie. Aby było ono skuteczne, powinno ono zawierać szereg warunków formalnych. Jak już wspomniano, pracodawca powinien wskazać, jaka jest jego przyczyna. Co do zasady kodeks pracy nie zawiera katalogu przesłanek, które muszą zostać spełnione, aby ta dyspozycja została zrealizowana. Dlatego w wielu sytuacjach zupełnie wystarczające jest posłużenie się określeniem ogólnikowym, takim jak „utrata zaufania”.

W przypadku, gdy osobą dokonującą wypowiedzenia umowy o pracę jest pracownik, nie musi on podawać powodu zerwania stosunku pracy. Jednak musi on pamiętać, że także jego wiążą okresy wypowiedzenia. Są one zależne od stażu pracy w danym zakładzie pracy. I tak osoba, która była zatrudniona przez mniej niż pół roku, musi wypowiedzieć umowę na dwa tygodnie naprzód. Jeżeli pracuje dłużej, powinien on złożyć odpowiednie oświadczenie miesiąc przed planowanym zwolnieniem z obowiązków. Najdłuższy termin – bo aż trzymiesięczny – przeznaczony jest dla pracowników o stażu przekraczającym 3 pełne lata. Jedyną możliwością przedwczesnego zwolnienia się z pracy jest zawarcie porozumienia z dotychczasowym pracodawcą.

Odzyskanie świadectwa pracy

Odzyskanie świadectwa pracy

Dokumentowanie przebiegu zatrudnienia jest niezwykle istotne w sytuacjach, gdy staramy się o nową posadę lub chcemy zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia sumują się i określają nasz staż pracy. Zależy od tego wiele uprawnień natury pracowniczej, między innymi wymiar urlopu wypoczynkowego oraz dodatek stażowy. Ponadto posiadanie wiedzy na ten temat jest niezbędne, aby wyliczyć ekwiwalent za pracę w godzinach nadliczbowych.

Obecnie pracodawcy wiele uwagi przywiązują do świadectw pracy. Co do zasady każda osoba, która zatrudniona była w formie umowy o pracę, jest uprawniona oraz zobowiązana do odbioru takiego świadectwa. Jest to podstawowy dokument rozliczeniowy, w którym zawarte są wszelkie informacje o przebiegu zatrudnienia oraz okoliczności jego zakończenia. Bardzo ważne jest, aby przechowywać go w trudno dostępnym miejscu, do którego nie mają dostępu osoby nieupoważnione.

Problematyczna staje się kwestia zagubienia takiego dokumentu. Niewiele osób wie jak odzyskać świadectwo pracy. W takiej sytuacji niezbędna będzie wizyta u dawnego pracodawcy. Należy wtedy zgłosić się do działu kadrowego, który zobowiązany jest przechowywać oryginały dokumentacji przez okres 20 lat od ustania zatrudnienia danej osoby. Na ogół jednak wymagana jest dodatkowa wizyta w archiwum, gdzie takie akta osobowe są składowane. Za niewielką opłatą możliwe jest uzyskanie uwierzytelnionego podpisu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

Taka kopia może być z powodzeniem wykorzystywana przed sądami, prokuraturami oraz innymi organami administracji publicznej. W pewnych sytuacjach niezbędne jest posiadanie dokumentu, który został dodatkowo uwierzytelniony przez notariusza. Dotyczy to w szczególności ewentualności, gdy dana osoba ubiega się o intratną posadę w strukturach państwowych. Regulacje prawne są w tym zakresie bardzo restrykcyjne, dlatego niezbędne jest odpowiednie podejście do tego bardzo ważnego tematu.

Problematyczna może okazać się sytuacja, w której dany zakład pracy został zlikwidowany. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia archiwizacji dokumentów takiej firmy. Dokumentacja kadrowa zawsze musi być przechowywana przez 20 lat, jednak wszelkie akta osobowe znajdują się wtedy u podmiotu trzeciego. Jeżeli firma miała udziały państwowe, niezbędne jest udanie się do archiwum właściwego urzędu wojewódzkiego. Inaczej jest w przypadku przedsiębiorstw, które działały w sektorze prywatnym. W takiej sytuacji należy dowiedzieć się, jaki podmiot jest obecnie odpowiedzialny za przechowywanie dokumentacji.

Warto poruszyć jeszcze jedną kwestię o fundamentalnym znaczeniu. W przypadku, gdy niemożliwe jest znalezienie określonych akt pracowniczych, możliwe jest ich odtworzenie. W tym celu należy udać się do właściwego miejscowo wydziału sądu gospodarczego. Za niewielką opłatą wszczyna się sprawę, w której należy udokumentować wszystkie okresy zatrudnienia w danym zakładzie. Na ich podstawie sędzia wydaje postanowienie zastępcze.

Nauka pisania streszczenia.

Nauka pisania streszczenia.

Często uczniowie i studenci zostają postawieni przed zadaniem jakim jest napisanie streszczenia. Nie wszyscy umieją sobie poradzić z tym wyzwaniem. Jest to bardzo przydatna forma opisu i każdy człowiek powinien znać główne zasady dotyczące tej metody. W szkołach już na poziomie podstawowym, nauczyciele pokazują jak napisać streszczenie pracy. Czym właściwie jest streszczenie? Jest to skrócony opis tekstu, książki, pracy naukowej, filmu czy jakiegoś wydarzenia np. kulturalnego. Ważnym jego elementem jest ujęcie wszystkich najważniejszych wątków w sposób chronologiczny. W streszczeniu ujmujemy tylko fakty, nie ma tu miejsca na opinie osoby piszącej. Możemy je traktować jako spis wydarzeń. Aby ułatwić pisanie streszczenia należy poznać parę głównych zasad, które dotyczą tworzenia tego typu tekstu. Musimy pamiętać, iż ma być ono pisane krótko, zwięźle, jasno i przejrzyście. Używany język powinien być prosty, a opisy bezstronne. Słownictwo, którego należy używać tworząc spis to: najpierw, później, z kolei, następnie, chwilę potem, na koniec, ostatecznie itp. Pomoże nam ono umiejscowić dane zdarzenia w czasie. Zanim zaczniemy komponować tego typu wypowiedź dobrze jest przypomnieć sobie dokładnie o czym będziemy pisać oraz jakie najważniejsze wątki chcemy streścić. Co było najważniejszym punktem danej książki czy filmu, a także w jaki sposób te epizody uwidocznić. Aby ułatwić sobie pracę, można w brudnopisie zanotować pytania pomocnicze, które stworzą nam plan opisu. Kolejną ważną zasadą komponowania streszczenia jest używanie prostych i jasnych zdań. Nie można tutaj używać rozległych opisów. Tekst powinien być zwięzły i na temat. Nie należy korzystać z cytatów ani komentarzy. Trzeba używać własnych słów określających daną sytuację. Nie należy kopiować fragmentów tekstu, które są zawarte w pełnym tekście.
Pisanie streszczenia nie jest łatwą sprawą. Często popełniane są błędy takie jak: zbyt długi tekst, niegodność z tekstem oryginalnym. brak logiki, niechronologiczne opisanie wydarzeń. Osoba tworząca streszczenie powinna się skupić na tym, aby nie pominąć ważnych i kluczowych informacji, a zarazem umieć wybrać te priorytetowe i odrzucić mniej istotne.
Pisanie streszczenia jest rzeczą skomplikowaną i nie należy do najprostszych umiejętności. Jest to technika złożona i wieloetapowa. Jeden etap zależy od drugiego, a ciągłość uwidacznia cały efekt pracy.
Aby dobrze przygotować się do pisania ważnych streszczeń, można uczyć się komponowania ich na prostych tematach. Zanim przystąpimy do opisywania książki czy filmu, spróbujmy opisać np. swoje wakacje lub święta. Pomoże to nam zapoznać się z prawidłowymi technikami pisania tego typu tekstu, a także wyrobi w nas nawyk używania prostych sformułowań i wyciągania z danego wydarzenia samych najważniejszych faktów. Wiele podręczników oraz stron internetowych proponuje różnorakie ćwiczenia, które pomogą każdemu nauczyć się właściwego opisywania danej książki czy sytuacji. Warto skorzystać z tej pomocy, aby pisanie streszczenia stało się mniej kłopotliwe.

Jak udowodnić mobbing w pracy?

Jak udowodnić mobbing w pracy?

W wielu miejscach pracy praktykowany jest mobbing. Jest to zachowanie pracodawcy, które polega na tym, że pracownik jest dyskryminowany ze względu na swoją płeć, wiek lub inne czynniki, które są od niego niezależne. W każdej sytuacji należy bardzo szybko zareagować. W innym przypadku praca może stać się koszmarem, a wszelkie przypadki dyskryminowania negatywnie odbiją się na naszym zdrowiu.

Przede wszystkim należy pamiętać, że mobbingu nie należy utożsamiać jedynie z działaniami o charakterze jawnym. Często objawia się on także jako pośrednie różnicowanie sytuacji poszczególnych pracowników. Może mieć to miejsce w sytuacji, gdy pracodawca nierówno dzieli premie uznaniowe bądź sprawia, że jego protegowani awansują znacznie szybciej niż osoby, względem których stosuje mobbing. Każda taka ewentualność rodzi odpowiedzialność po jego stronie, dlatego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości tego typu należy jak najszybciej udać się do odpowiednich służb i inspekcji.

Pojawia się pytanie – mobbing w pracy jak udowodnić? Nie jest to zbyt trudne. Zwykła rozmowa z pracodawcą, która została utrwalona w formie zapisu dźwięku, może być bardzo poważnym, wręcz niepodważalnym dowodem w sprawie przed sądem. Ponadto wszelkie pisma, które są kierowane do dyskryminowanego pracownika, mogą zostać bez problemu wykorzystane w postępowaniu. Generalnie można powiedzieć, że wszystkie materiały, które służą do wzajemnej komunikacji między pracodawcą a pracownikiem, mogą zostać z powodzeniem użyte w procesie.

Warto zaznaczyć, że spawy o mobbing wymagają zachowania określonej prawem procedury. Na pierwszym etapie należy zgłosić działanie dyskryminujące związkom zawodowym. W przypadku, gdy u danego pracodawcy one nie działają, konieczne jest powołanie specjalnej komisji do spraw mobbingu. Co do zasady w jej skład wchodzi przedstawiciel pracodawcy (najczęściej radca prawny), jedna osoba z grona pracowników oraz swego rodzaju rozjemca – mediator. Ludzie ci mają za zadanie wypracować satysfakcjonujący obie strony kompromis, który sprawi, że sprawa nie trafi na wokandę sądową.

Jeżeli jednak nie uda się dojść do porozumienia w ramach takiego posiedzenia, możliwe jest wniesienie pozwu w każdej chwili. Wystarczy, aby został on podpisany przez adwokata lub radcę prawnego. Na ogół to właśnie te podmioty specjalizują się w sprawach tego typu. Jeżeli zależy nam, aby rozstrzygnięcie było dla nas bardzo korzystne, warto skorzystać z pomocy specjalisty z zakresu prawa pracy. Wtedy wszystkie wnioski i skargi na pracodawcę zostaną ujęte w odpowiedni sposób, a sąd nie będzie miał wątpliwości względem naszych twierdzeń.

Dobrze jest pamiętać, że niemal każdy zakład pracy jest obsługiwany przez radców prawnych. Mają oni obowiązek działać na rzecz pracodawcy. Dlatego zdecydowanie odradza się popieranie oskarżenia w pojedynkę. Tylko dzięki profesjonalnej pomocy ze strony adwokata lub radcy prawnego możliwe będzie szybkie zażegnanie sporu oraz uzyskanie odszkodowania, które zrekompensuje nam poniesione krzywdy.

Jak wytrzymać cały dzień w pracy?

Jak wytrzymać cały dzień w pracy?

Praca jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka. W zależności od naszych możliwości decydujemy się na stanowisko w najróżniejszych firmach i działalnościach. Jeżeli jesteśmy kreatywni i potrafimy zarządzać zespołem osób, to warto zdecydować się na własny biznes. W tym przypadku potrzebujemy nie tylko pomysłu, ale także wiedzy z wybranej przez nas dziedziny. Pamiętajmy, żeby wyznaczać sobie cele. Niezależnie od tego gdzie pracujemy, musimy powiedzieć sobie co jest dla nas dobre, a z czego lepiej zrezygnować. Jeżeli mamy szczęście to trafimy w takie miejsce pracy, do którego z chęcią będziemy chodzić. W przypadku, gdy cały czas się stresujemy i denerwujemy obowiązkami na stanowisku, to warto zastanowić się nad jego zmianą. Inna praca może całkowicie odmienić nasze życie, a przede wszystkim poczujemy szczęśliwi. Najważniejsze jest to, abyśmy czuli się jak najlepiej w tym, co robimy. Warto rozejrzeć się za korzystnymi ofertami, dzięki którym będziemy mogli się rozwijać i osiągać nowe sukcesy.
Jeżeli nie lubimy swojego zawodu to zastanawiamy się: jak wytrzymać w pracy? Jeżeli ciężko wysiedzieć nam 8, 10, a nawet 12 godzin, to warto w pierwszej kolejności zadać sobie pytanie, czy niechciane stanowisko jest warte naszych nerwów. Ciągły stres nie tylko niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie, ale także zdrowie. Jeżeli nie lubimy swojej pracy, to powinniśmy przeanalizować czynniki, które najbardziej nas denerwują. Czasami bywa tak, że problem jest tylko i wyłącznie w naszym nastawieniu. Warto zaprzyjaźnić się ze współpracownikami, a nawet szefostwem. Jeżeli poznamy nowe, uprzejme osoby to będzie nam raźniej. Dzięki temu będziemy mogli poprosić o pomoc, a przy tym wszystkie obowiązki będą ułatwione. Jeżeli nienawidzimy tego co robimy, to warto we wszystkim szukać pozytywów. Nie możemy cały czas myśleć o tym ile godzin zostało do końca pracy. Należy skupić się na tym co jest „tu i teraz”. Żeby wytrzymać w pracy musimy być pozytywnie nastawieni. Nie należy denerwować się przy drobnych błędach i niepowodzeniach. Nawet jeżeli coś nie idzie po naszej myśli, to możemy zrobić to jeszcze raz lub też poprosić o pomoc doświadczoną osobę. Najtrudniejsze są początki, jednak z czasem będziemy mogli znaleźć pozytywy i udowodnimy sobie, że nasze działania nie idą na marne. Warto wziąć pod uwagę fakt, że pracujemy dla kogoś. Jeżeli klienci są zadowoleni to powinniśmy się cieszyć i skupiać się na rozmowie z drugą osobą. Pozytywne nastawienie pomoże nam wytrzymać podczas każdego zajęcia.
Jeżeli mimo wszystko nie potrafimy znaleźć pozytywów naszej pracy, to powinniśmy rozejrzeć się za innym stanowiskiem. Nie warto na siłę wykonywać coś, czego nie jesteśmy w stanie na co dzień znieść. W wyborze pracy należy kierować się umiejętnościami, pasjami i gustem. W obecnych czasach znajdziemy mnóstwo propozycji, w których będziemy mogli poczuć się wyjątkowo. Z pomocą internetu wyszukamy nie tylko ciekawe stanowiska, ale także porównamy oferty firm i sprawdzimy oceny innych użytkowników.

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy

Każdemu z całą pewnością zdarzyła się nagła, niespodziewana sytuacja, przez którą nie mogliśmy pojawić się w pracy. w takim wypadku konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności u pracodawcy, jednakże w takim wypadku, jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Przyczyny usprawiedliwiające nieobecność w pracy
Przyczynami usprawiedliwiającymi absencję pracownika w pracy są zdarzenia oraz okoliczności ustalone przepisami prawa pracy, jakie uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy oraz jej świadczenie, a również pozostałe przypadki niemożności wykonywania pracy wyznaczone przez pracownika oraz przyjęte przez pracodawcę za uzasadniające nieobecność w pracy. Usprawiedliwianie nieobecności pracownika w pracy uregulowane jest dokładnie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 16 maja 1996 roku w kwestii sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy i dawania pracownikom zwolnień z pracy.

Uzasadnione przyczyny nieobecności

Przepisy prawa pracy regulują zdarzenia oraz sytuacje, jakie uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy oraz jej świadczenie. Równocześnie pracownik musi przestawić szefowi dowód, więc dokument z którego wynika, iż jego absencja w pracy była uzasadniona. W wypadku choroby dokumentem będzie zaświadczenie medyczne o okresowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy czy decyzja odpowiedniego społecznego inspektora medycznego w razie odosobnienia pracownika z powodu choroby infekcyjnej. Uzasadniona jest również absencja pracownika w razie potrzeby wykonywania przez niego własnej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu z powodu niezaplanowanego zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły, do jakiej dziecko chodzi – pracownik składa wówczas oświadczenie. Oświadczenie musi przekazać pracodawcy również pracownik, jaki nie stawia się w firmie po odbyciu podróży służbowej w godzinach wieczornych, bo skończyła się ona w takim czasie, iż do rozpoczęcia pracy nie upłynęło osiem godzin, w warunkach uniemożliwiających wypoczynek nocny. Pracodawca ma także zwolnić pracownika, jeśli ten został wezwany przez organ urzędowy. Zatrudniony przedstawia wówczas osobiste wezwanie do indywidualnego stawienia się wystosowane przez urząd odpowiedni w sprawach powszechnego obowiązku obrony, urząd administracji publicznej czy samorządu lokalnego, sąd, prokuraturę, policję lub urząd prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony czy świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi aparatami, zawierające wzmiankę weryfikującą stawienie się pracownika na to wezwanie. Natomiast możliwe jest również „ustne” wytłumaczenie nieobecności przez pracownika w wypadku, jeśli nie ma on materiału stwierdzającego dowody nieobecności. Do etiologii usprawiedliwiających należą bowiem również przypadki niemożności wykonywania pracy określone przez pracownika oraz zaakceptowane przez pracodawcę za usprawiedliwione. Pracodawca na mocy autonomicznej decyzji może zatem usprawiedliwić nieobecność pracownika.

Praca w Polsce

Praca w Polsce

Żyjemy w czasach, w których społeczeństwo jest dość mocno roszczeniowe. Młodym ludziom od początku zaszczepia się, że są wiele warci, że mogą domagać się wszystkiego, na co mają ochotę i muszą walczyć o siebie. Jeśli wszystko to wtłacza się młodzieży z rozsądkiem, a przy okazji uczy ich tego, że nie tylko oni mają prawo być traktowani z szacunkiem, ale należy się to każdemu człowiekowi bez względu na status, ma to sens.

Gorzej, kiedy młody, bez doświadczenia człowiek, z niewielkimi lub zerowymi umiejętnościami zawodowymi wchodzi na rynek pracy, domagając się uprzywilejowanego traktowania. Aby osiągnąć sukces, młody chłopak lub dziewczyna, muszą zdawać sobie sprawę ze znaczenia w życiu pokory. Wiele nieprzygotowanych do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, zastanawia się dlaczego w Polsce nie ma pracy.
Skończyły się już czasy, kiedy bezrobocie w Polsce wynosiło 15 do 20% i było rzeczywistym problemem ekonomicznym. Obecnie bezrobocie w Polsce oscyluje w granicach 4-6% i z ekonomicznego punktu widzenia takie bezrobocie jest korzystne. Dobrze wpływa na motywację ludzi do pracy, ale nie budzi paraliżującego lęku przed utratą obecnego stanowiska.

Niezaprzeczalnym i bezdyskusyjnym faktem jest, że zarobki w naszym kraju są dość niskie w stosunku do wydatków, jakie mają rodziny. W Polsce jest praca, ale zarobki są nieproporcjonalne do trudu, jaki wykonuje pracownik. Wiele małych firm, które ledwo wiążą koniec z końcem, może zaoferować swoim pracownikiem jedynie płacę minimalną, która wynosi obecnie jakieś 1500 zł. Przykładowo mąż i żona zarabiający razem 3000 zł, nie mają zbyt łatwo. Wysokie koszty utrzymania mieszkania, coraz wyższe ceny w sklepach, sprawiają, że takie małżeństwo nie może pozwolić sobie na wakacje raz w roku. Generuje to stres, niepokój i obawy o przyszłość. W takich warunkach ciężko podjąć decyzje o potomstwie. Jednak może być to mobilizacją do poszukiwań lepiej płatnej pracy, wzięcia udziału w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe lub nauki języka obcego.

Mało kto przechodzi przez proces rekrutacji gładko jak po maśle. Zwykle jest to droga przez przeszkody. Warto jednak być optymistą i wiedzieć, że napotykane problemy kształtują nasz charakter i w perspektywie czasu może się okazać, że sposób poradzenia sobie z nimi czyni nas wartościowymi, zaradnymi ludźmi.

Są też opinie radykalne. Niektórzy uważają, że jeśli ktoś nie ma pracy, albo nie może jej zbyt długo utrzymać jest leniem. Warto powstrzymać się z wydawaniem takich osądów, gdyż możemy skrzywdzić kogoś, kto po prostu szuka swojego miejsca na ziemi i chce być przy tym szczęśliwy. O ile nie żyje na koszt innych powinniśmy tolerować, wspierać i akceptować każdą jednostkę, która się od nas różni, ponieważ od każdego człowieka można się czegoś nauczyć, jeśli tylko ma się odpowiednie podejście i otwarty umysł.

Są osoby, które nie są efektywne w pracy fizycznej, ale nie mają wykształcenia czy zdolności do pracy umysłowej, jednak i one przy odpowiednim nastawieniu i odnalezieniu motywacji mogą sobie poradzić.