Nauka a lata pracy

W pierwszej chwili pytanie o to, czy lata nauki mają jakikolwiek wpływ na obliczanie lat pracy wydaje się być pozbawione sensu. Jak bowiem sama nazwa wskazuje, lata pracy obejmują czas, kiedy dana osoba świadczyła obowiązki pracownika w wyniku zatrudnienia umowy o pracę. Okazuje się jednak, że do stażu pracy można zaliczyć kilka dodatkowych tak zwanych okresów specjalnych. Mimo tego, że faktycznie w tym czasie nie było mowy o wykonywaniu obowiązków pracowniczych. W takim razie czy liceum liczy się do lat pracy? A może konieczne jest ukończenie studiów wyższych? A jeśli się liczy, to ile lat jest przyznawanych za okres nauki?

Jedyną szkołą, której ukończenie nie dodaje żadnych lat pracy jest podstawówka oraz gimnazjum. Jeśli więc edukacja została ukończona na tym etapie to nie można liczyć na podniesienie stażu pracy. Za kolejne etapy edukacji przewidziana jest konkretna ilość lat pracy, przy czym są to wartości różne dla różnych szkół, ale nigdy liczba naliczonych lat nie można być wyższa niż liczba lat, która zgodnie z programem nauczania przeznaczona jest na edukację w danym typie szkoły. I tak osobie, która ukończyła zasadniczą szkołę zawodową dolicza się nie więcej niż 3 lata. W przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej można już doliczyć 5 lat do stażu pracy. Jeśli jednak przed pójściem do średniej szkoły zawodowej ukończyło się już zasadniczą szkołę zawodową lub inną równorzędną szkołę zawodową to także doliczone zostaje 5 lat. Ukończenie średniej szkoły na poziomie liceum ogólnokształcącego daje 4 lata do stażu pracy. Szkoła policealna umożliwia doliczenie aż 6 lat. Z kolei ukończenie studiów wyższych to możliwość doliczenia aż 8 lat do stażu pracy. Należy jednak mieć na uwadze, że okresów nauki nie sumuje się. Każdorazowo można wliczyć tylko ostatnio ukończoną szkołę. Przy czym fakt ukończenia danej szkoły musi być odpowiednio udokumentowany. Dlatego jeśli ktoś po liceum zdecydował się pójść na studia, ale z jakiegoś powodu ich nie ukończył, to nie ma możliwości, aby mu ten czas wliczyć do stażu pracy. Nawet jeśli 5 letnie jednolite studia magisterskie przerwał na 4 roku nauki to z punktu widzenia stażu pracy jest to czas zupełnie zmarnowany.

Dlaczego w zasadzie staż pracy ma aż takie znaczenie, że wywołuje tak dużo wątpliwości wśród wielu ludzi? Otóż na tej podstawie obliczanych jest bardzo wiele świadczeń, jakie przysługują pracownikowi. Mowa więc na przykład o wymiarze urlopu. I tak osobie, która ma staż pracy poniżej 10 lat, przysługuje 20 dni płatnego urlopu w roku kalendarzowym. Po przekroczeniu 10 lat pracy jest to już 26 dni. A to oznacza, że przykładowo osoba z wykształceniem wyższym musi pracować zawodowo na umowie o pracę jedynie 2 lata, aby uzyskać prawo do urlopu dłuższego o prawie tydzień. Dla porównania osoba po szkole zawodowej na taki sam wymiar urlopu musi pracować aż 7 lat.

Warto również zaznaczyć, że na lata pracy nie wpływa czas, kiedy pracowało się na podstawie umowy zlecenia albo umowy zlecenia. Biorąc więc pod uwagę częstość oferowania takich umów, wiele osób nie jest w stanie osiągnąć odpowiedniej ilości lat pracy, to w przyszłości będzie mieć negatywne konsekwencje w ich świadczeniach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here