Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy

Każdemu z całą pewnością zdarzyła się nagła, niespodziewana sytuacja, przez którą nie mogliśmy pojawić się w pracy. w takim wypadku konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności u pracodawcy, jednakże w takim wypadku, jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Przyczyny usprawiedliwiające nieobecność w pracy
Przyczynami usprawiedliwiającymi absencję pracownika w pracy są zdarzenia oraz okoliczności ustalone przepisami prawa pracy, jakie uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy oraz jej świadczenie, a również pozostałe przypadki niemożności wykonywania pracy wyznaczone przez pracownika oraz przyjęte przez pracodawcę za uzasadniające nieobecność w pracy. Usprawiedliwianie nieobecności pracownika w pracy uregulowane jest dokładnie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 16 maja 1996 roku w kwestii sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy i dawania pracownikom zwolnień z pracy.

Uzasadnione przyczyny nieobecności

Przepisy prawa pracy regulują zdarzenia oraz sytuacje, jakie uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy oraz jej świadczenie. Równocześnie pracownik musi przestawić szefowi dowód, więc dokument z którego wynika, iż jego absencja w pracy była uzasadniona. W wypadku choroby dokumentem będzie zaświadczenie medyczne o okresowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy czy decyzja odpowiedniego społecznego inspektora medycznego w razie odosobnienia pracownika z powodu choroby infekcyjnej. Uzasadniona jest również absencja pracownika w razie potrzeby wykonywania przez niego własnej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu z powodu niezaplanowanego zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły, do jakiej dziecko chodzi – pracownik składa wówczas oświadczenie. Oświadczenie musi przekazać pracodawcy również pracownik, jaki nie stawia się w firmie po odbyciu podróży służbowej w godzinach wieczornych, bo skończyła się ona w takim czasie, iż do rozpoczęcia pracy nie upłynęło osiem godzin, w warunkach uniemożliwiających wypoczynek nocny. Pracodawca ma także zwolnić pracownika, jeśli ten został wezwany przez organ urzędowy. Zatrudniony przedstawia wówczas osobiste wezwanie do indywidualnego stawienia się wystosowane przez urząd odpowiedni w sprawach powszechnego obowiązku obrony, urząd administracji publicznej czy samorządu lokalnego, sąd, prokuraturę, policję lub urząd prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony czy świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi aparatami, zawierające wzmiankę weryfikującą stawienie się pracownika na to wezwanie. Natomiast możliwe jest również „ustne” wytłumaczenie nieobecności przez pracownika w wypadku, jeśli nie ma on materiału stwierdzającego dowody nieobecności. Do etiologii usprawiedliwiających należą bowiem również przypadki niemożności wykonywania pracy określone przez pracownika oraz zaakceptowane przez pracodawcę za usprawiedliwione. Pracodawca na mocy autonomicznej decyzji może zatem usprawiedliwić nieobecność pracownika.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here