Ile lat pracy trzeba mieć aby uzyskać rentę?

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla osób, które nie są w stanie dłużej wykonywać obowiązków zawodowych. Jest to podstawowy instrument zabezpieczenia społecznego o dużej doniosłości gospodarczej. Wskazuje się, że osoby, które wskutek urazu lub wypadku straciły zdolność do pracy, miałyby bardzo ciężkie życie, gdyby właśnie nie renta. Na szczęście państwo polskie spełnia kryteria państwa opiekuńczego i nie pozostawia nikogo bez należnej mu opieki ze strony władz publicznych.

W dyskursie na temat takiej formy pomocy pojawia się następujące pytanie – renta ile lat pracy powinna mieć dana osoba, aby ją otrzymać? Na ogół warunki dotyczące uzyskania renty opisywane są w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Są to jednak przepisy nazbyt ogólnikowe, dlatego zdecydowanie lepiej jest od razu odwołać się do rozporządzenia Rady Ministrów. Zawiera ono jednostkowe stawki, na które może liczyć osoba, co do której lekarz orzecznik wydał odpowiednią decyzję.

Na ogół aby uzyskać najniższą możliwą rentę, niezbędne jest przepracowanie co najmniej 5 lat. Dopiero po tym okresie możliwe jest ubieganie się o świadczenie. Co do zasady nie ma większych problemów w sytuacji, gdy okres ten jest wyższy. Upoważnia on wtedy do uzyskania renty o znacznie większej wysokości niż wynikająca z przepisów rozporządzenia. Każdy rok ma ogromne znaczenie, dlatego w procesie ubiegania się o świadczenie dobrze jest dokładnie prześledzić wszystkie umowy o pracę oraz umowy o charakterze cywilnoprawnym. Jeżeli okaże się, że do wymaganego prawem okresu niewiele brakuje, warto zatrudnić się w jednostce, która zajmuje się aktywizacją osób niepełnosprawnym. Pozwoli to na zyskanie dodatkowych środków niezbędnych na rehabilitację oraz inne udogodnienia.

Procedura ubiegania się o rentę nie jest zbyt skomplikowana. W pierwszej kolejności niezbędne jest uzyskanie świadectwa pracy od ostatniego pracodawcy. To właśnie ono określa, jakie były okoliczności wypadku przy pracy lub innego zdarzenia, które spowodowało uraz wykluczający możliwość dalszego wykonywania obowiązków zawodowych. Nie da się ukryć, że odpowiednie wyjaśnienie całego zajścia z inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy jest w tym przypadku celowe. W przeciwnym wypadku mogą zajść wątpliwości, które w rezultacie znacząco wydłużą całą procedurę.

Warto zaznaczyć, że do pomyślnego załatwienia spraw rentowych niezbędna jest wizyta u lekarza orzecznika, który zatrudniony jest przez właściwą miejscowo placówkę ZUS. Wtedy osoba ubiegająca się o świadczenie zostanie gruntowanie przebadana. W sytuacji, gdy okaże się konieczne dalsze prowadzenie procesu diagnostycznego, możliwy jest pobyt w sanatorium lub innym zakładzie opieki leczniczej. W każdym jednak przypadku warto z takich form pomocy korzystać. ZUS wysyła chorych na prewencyjne pobyty, aby zapobiec pobieraniu przez nich świadczenia. W sytuacji, gdy uzyskamy decyzję odmową, uzyskamy chociaż możliwość rehabilitacji w profesjonalnym ośrodku leczniczym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here