Czy warto pracować w IT?

Czy warto pracować w IT?

Czy w dzisiejszych czasach kariera w IT jest opłacalna? Czy można czerpać z tego satysfakcję? I czym właściwie jest kariera w IT?

Żeby pracować w IT trzeba niewątpliwie mieć dużą wiedzę oraz determinację do pracy. Pracownik taki jest na ogół odpowiedzialny za bardzo ważne rzeczy. Na ogół pracą w IT nazywamy człowieka, który pisze np. aplikację na różne urządzenia lub programy. By to robić potrzeba jest duża znajomość języków programowania. Osoba taka musi być bardzo dobra w tym co robi bo bardzo łatwo jest popełnić błąd. Pracy w pisaniu wyżej wymienionych treści biorąc pod uwagę wolny rynek jest naprawdę bardzo dużo. Firmy potrzebują na okrągło nowych rozwiązań do wytwarzanych przez siebie rzeczy, ale także do maszyn, które produkty robią. Do wszystkiego w naszych czasach potrzeba zarządzania najlepiej zdalnego i takiego, które nie będzie się psuło. Zaawansowane technologie mają to do siebie, że tylko wąskie grono ludzi będzie potrafiło się do niego przystosować i umieć je bezproblemowo konfigurować. Firmy zatem kładą ogromny nacisk na to by wszystko co jest związane z procesem produkcji było możliwie jak najlepiej zoptymalizowane by proces produkcji przechodził bez najmniejszych zakłóceń. Wyobraźmy sobie, że taka firma kupuje oprogramowanie czy aplikację, która obsługuję ich maszyny, a ta co rusz się zawiesza. Wtedy nie ma to najmniejszego sensu, bo straty generowanie przez wadliwy system powodują takie straty, że można było od razu zainwestować w pewną i niezawodną strukturę. Do tego są potrzebni ludzie, dla których kariera w IT jest pasją i wykonują swoją pracę jak najlepiej.

Praca w IT jest oczywiście trudna, ale niesie za sobą dużą satysfakcję. Człowiek piszący programy czy aplikację może na własne oczy widzieć jak dzięki niemu powstaje coś fajnego. Pomaga przy tym dużej ilości osób. Praca, która jest bardzo wymagająca, ale daje dużo frajdy z efektu końcowego zawsze daje dużo satysfakcji. W dzisiejszych realiach ludzie, którzy pracują nad takimi zagadnieniem mają w dużej mierze wolną rękę. Dostają jakiś projekt i muszę się z niego wywiązać. Nie jest to praca etatowa po 8 godzin dziennie. Człowiek, który odpowiada za tak skomplikowane rzeczy musi mieć wolną głowę, być zrelaksowany, by móc skupić się na swojej pracy. Realnie wygląda to tak, że dostaje określony temat i termin i to on musi sobie tak zorganizować czas by na końcu mu się to spięło. Dużą satysfakcję sprawia też to, jaki mamy wpływ na otaczający nas świat. To dzięki nam setki tysięcy ludzi będzie mogło z czegoś korzystać.

No dobrze skoro kariera w IT jest trudna, ale mimo wszystko satysfakcjonująca to, czy jest opłacalna?
Oczywiście, że tak. Na rynku pojawiają się coraz to nowe firmy, które zajmują się programowaniem. Zapotrzebowanie na pracowników jest ogromnie. Ludzie, którzy potrafią to robić na pewno nie będą niezadowolenie z wynagrodzenia. Oczywiście ciężko operować konkretnymi kwotami, bo to zależy od tego, dla jakiej firmy pracujemy, ale pieniądze są naprawdę godne. Zależą od tylko od umiejętności.

Dlaczego chodzimy do pracy?

Dlaczego chodzimy do pracy?

Co to praca? Praca to po prostu zadanie, które wykonujemy. Wyróżniamy wiele rodzai prac. Jednak ta najważniejsza to ta praca, w której jesteśmy zatrudnieni, podpisaliśmy umowę i chodzimy pracować w zamian za wypłatę. Jednak dlaczego? Dlaczego wychodzimy z łóżka każdego ranka, aby iść do pracy, zamiast po prostu odpoczywać, czytać książki, spotykać się z przyjaciółmi lub chodzić na imprezy? Wielu prawdopodobnie powie, że trzeba przecież zarobić na życie, ale wiele osób myśli także, że to nie jest najważniejszy powód. Idziemy do pracy, ponieważ daje nam wyzwania, ma sens, możemy w pracy poznać nowych, ciekawych ludzi i wymieniać się spostrzeżeniami.

Być może nie poszlibyśmy do pracy, gdybyśmy nie otrzymywali zapłaty, ale dlaczego tak wielu ludzi na świecie ma pracę, która nie ma cech, które powodują, że chcemy wstać rano i iść z uśmiechem na twarzy do pracy? Dlaczego wiele zadań jest monotonnych i pozbawionych znaczenia? Dlaczego kapitalizm stworzył niezliczoną ilość produktów i usług, w których usunięto czynniki niematerialistyczne? Ludzie, którzy postrzegają swoją pracę jako pozbawioną znaczenia, wykonują ją tylko ze względu na pieniądze i nie wynoszą z niej nic więcej.

Praca odgrywa wiele funkcji w życiu ludzkim. Najbardziej oczywiste jest to, że pracujemy, żeby zarobić pieniądze na wyżywienie i na dach nad głową, ale są też setki innych dobrych powodów do pracy. Korzyści z posiadania pracy, często odpowiadają na jedno lub kilka następujących słów kluczowych: samorealizacja, rozwijanie swoich umiejętności, swój wkład w społeczeństwo, dostęp do korzyści materialnych, dostęp do korzyści kulturalnych takich jak podróże czy doświadczenia, sieć socjalna, przynależenie do miejsca, tożsamość, przyjaciele, znaczenie, akceptacja, duma.

Powyższe słowa kluczowe mają na celu wspieranie idei, że praca może być ważnym elementem dobrego życia. Przyjrzymy się jednak zależnościom między poczuciem własnej wartości a pracą w perspektywie psychologicznej. Przyjrzyjmy się poczuciu własnej wartości jako zjawisku, a następnie przyjrzymy się poczuciu własnej wartości w odniesieniu do zdolności do pracy.

W bardzo młodym wieku uczymy się poznawać siebie poprzez naszych bliźnich. Dzięki opiniom innych osób mamy poczucie, kim jesteśmy, czym zarządzamy i czy jesteśmy uważani za wartościowych. Krytyka, odrzucenie, zastraszanie i inne niszczące siły w interakcji międzyludzkiej mogą prowadzić do negatywnej oceny własnej wartości. I odwrotnie, szacunek, uwielbienie, miłość i pozytywne wskazówki i oczekiwania będą wspierać dobrą samoocenę. Wiele z naszego poczucia własnej wartości jest już ustalonych od dzieciństwa, a oceny, które otrzymujemy we wczesnym wieku, poprzez naszych bliźnich, często odzwierciedlają to, jak będziemy się uważać za siebie w późniejszym życiu.

Produktywne aspiracje osoby odzwierciedlają jego poczucie własnej wartości. Osoba o dobrej samoocenie stawia wyższe cele i szuka nowych wyzwań. Dobra samoocena jest rozpoznawana przez chęć danej osoby na coś nowego i wyzwanie, w którym osoba może w pełni wykorzystać swoje umiejętności. Ludzie o dobrej samoocenie szukają sytuacji, w których ich możliwości mogą się spełnić. Podobnie ludzie o niskim poczuciu własnej wartości będą szukać rutyny i przewidywalności.

Całkowita niezdolność do pracy

Całkowita niezdolność do pracy

Istnieją pewne sytuacje, w których wykonywanie obowiązków zawodowych jest bardzo niecelowe, a niejednokrotnie też niemożliwe. Takie stany rzeczy bardzo często są spowodowane urazami lub wypadkami. Sytuacje takie obligują pracodawcę do podjęcia szeregu działań, które będą miały na celu obniżenie ryzyka takich zdarzeń w przyszłości. Z drugiej jednak strony sam pracownik jest postawiony w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji, w której niezwykle ciężko jest się odnaleźć.

Całkowita niezdolność do pracy czy można pracować – wydaje się, że nie jest to możliwe. Wynika to z faktu, że lekarz orzecznik w pierwszej kolejności kieruje taką osobę do trzymania stałej renty z tego tytułu. Na ogół wysokość takich świadczeń jest bardzo wysoka, co sprawia, że beneficjent takiego świadczenia ma powody do radości. Z drugiej jednak strony stałe przesiadywanie w domu, bez celu w życiu, może powodować liczne schorzenia natury psychicznej. Dlatego w sytuacji, gdy lekarz orzeknie całkowitą niezdolność, warto poznać swoje podstawowe prawa.

Przede wszystkim należy pamiętać, że nie jest możliwe jednoczesne pobieranie renty i wynagrodzenia za pracę. Sprawia to, że obecnie coraz większa liczba osób decyduje się na pozostawanie na rencie. Umiarkowany stopień niepełnosprawności z reguły nie pozwala na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie, jednakże część osób uskarża się na defekty, które są zdecydowanie bardziej poważne. W takiej sytuacji sam pracownik musi zdecydować, czy pozostaje na stanowisku pracy, czy postanawia do końca życia korzystać ze stałej renty, którą będzie mu wypłacało państwo.

W dużej mierze warto odwołać się do podejścia zdroworozsądkowego. Osoby, które mają własne rodziny – dzieci czy wnuki – zwykle nie narzekają na nadmiar wolnego czasu. W ich sytuacji zdecydowanie łatwiej jest przejść na stałą rentę, która zapewni zaspokojenie podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Z drugiej jednak strony rzeczywistość szybko się zmienia i za kilka lat może okazać się, że otrzymywane świadczenie nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W takiej sytuacji może dojść do waloryzacji wysokości renty, która jest co rok ogłaszana w roczniku Głównego Urzędu Statystycznego.

Jeżeli dana osoba zrezygnuje z renty i przystąpi do wykonywania jakichkolwiek obowiązków zawodowych, straci ona status osoby niepełnosprawnej. Tym samym wszelkie świadczenia, które otrzymywała dotychczas, będą podlegały zwrotowi od momentu wskazanym w oświadczeniu. Należy ten krok bardzo dokładnie przemyśleć, ponieważ może okazać się, że objęte obowiązki zawodowe będą dla nas zbyt uporczywe. Zdecydowanie zaleca się skorzystanie z porady profesjonalisty z zakresu medycyny pracy. Będzie on w stanie ocenić, jakie ryzyka czyhają na nas na danym stanowisku zawodowym. Dzięki temu decyzja będzie mogła zostać podjęta w sposób przemyślany i słuszny. W sytuacji, gdy obowiązki zawodowe okażą się zbyt uciążliwe, konieczne będzie ponowne przejście całej procedury w przedmiocie otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Wygaśnięcie umowy o pracę

Wygaśnięcie umowy o pracę

Umowa o pracę jest rodzajem kontraktu, który reguluje wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy pracownikiem a zatrudniającym go pracodawcą. Na ogół treść tego stosunku prawnego nie jest związana żadnymi rygorami i strony mogą kształtować ją w sposób dowolny. Istnieje jednak pewne bardzo istotne ograniczenie w tym przedmiocie – ukształtowana w ten sposób umowa nie może być dla pracownika mniej korzystna niż w sytuacji, gdyby zastosowanie miały analogiczne przepisy kodeksu pracy oraz innych podobnych ustaw.

W obecnie obowiązującym prawie pracy istnieją trzy rodzaje umowy o pracę – na okres próbny, na czas określony oraz nieokreślony. Szczególnie korzystny dla pracownika jest trzeci rodzaj kontraktu. Daje on najwięcej gwarancji, a sam pracownik może być pewien swojej sytuacji prawnej. Przede wszystkim ochrona ta polega na tym, że pracodawca musi wskazać powód wypowiedzenia. W innej sytuacji jest ono bezskuteczne, a sam pracownik może dochodzić przed sądem przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach oraz zasądzenia na jego rzecz odszkodowania.

Istnieje kilka sytuacji kiedy wygasa umowa o pracę. Przede wszystkim wskazuje się, że umowy okresowe wygasają wraz z upływem czasu, na jaki zostały zawarte. I tak umowa na okres próbny może być zawarta na czas wynoszący maksymalnie trzy miesiące. Niemożliwe jest ponowne zatrudnienie pracownika w ramach takiego kontraktu, chyba że jest on przysposabiany do wykonywania obowiązków zawodowych innego rodzaju niż dotychczas. Należy pamiętać, że okresy wypowiedzenia przy takim rodzaju kontraktu również są bardzo krótkie.

Umowa o pracę na czas określony również wygasa wskutek upływu określonych w przepisach prawa pracy terminów. Ma to duże znaczenie, ponieważ jest to sytuacja dogodna dla pracodawcy, dzięki której może łatwo się on pozbyć niechcianego pracownika. Z drugiej jednak strony może on dochodzić przedłużenia umowy w pewnych szczególnych okolicznościach. Abstrahując od tych rozważań, należy wskazać, że pracodawca może z danym pracownikiem zawrzeć maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony, których łączny okres trwania może wynosić maksymalnie 33 miesiące.

Inaczej jest w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Jest to kontrakt o charakterze bezterminowym, który w zasadzie nie wygasa wraz z upływem czasu. Rozwiązują go pewne szczególne okoliczności, takie jak likwidacja zakładu pracy czy śmierć pracownika. Na ogół jednak aby kontrakt tego rodzaju wygasł, niezbędne jest wypowiedzenie.

Aby złożyć skutecznie wypowiedzenie, niezbędne jest trzymanie się ustawowych terminów. I tak osoba z długim stażem będzie musiała odczekać aż 3 miesiące od końca miesiąca kalendarzowego, w którym złożyła wypowiedzenie. Jedyną sytuacją, dzięki której można uniknąć długiego oczekiwania, jest zawarcie ugody z pracodawcą i rozwiązanie kontraktu za pełnym porozumieniem stron. Ponadto w przypadku, gdy pracownik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub znacząco je narusza, kierownik zakładu może zwolnić go dyscyplinarnie.

Zwolnienie z pracy w trybie natychmiastowym

Zwolnienie z pracy w trybie natychmiastowym

Niezadowolenie z wykonywanej pracy może rzutować negatywnie na nasze zdrowie. Przede wszystkim wskazuje się, że choroby cywilizacyjne, takie jak wrzody żołądka, choroby układu krążenia czy depresja, często występują u osób, które narażone są w sposób szczególny na działanie stresu. Praca w uciążliwych warunkach zwiększa ryzyko zachorowań, dlatego warto odpowiednio wcześnie podjąć kroki prawne w celu zmiany zawodu. Niestety, powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie dają jednoznacznej odpowiedzi na to, jak skutecznie to zrobić.

Nie każdy wie jak zwolnić się z pracy w trybie natychmiastowym. Nie jest to zadanie łatwe, zważywszy na fakt, że obecnie coraz więcej zakładów pracy bardzo skrupulatnie trzyma się przepisów. Nie ma co do zasady tego problemu w sytuacji, gdy pracujemy na umowę zlecenie. W przypadku, gdy został w takiej umowie zastrzeżony termin wypowiedzenia, jest on nieważny. Żaden pracodawca nie jest w stanie udowodnić przed sądem, że taka regulacja jest zasadna. Wynika to z faktu, że stosunek zlecenia ma charakter cywilnoprawny, więc przepisy kodeksu pracy oraz innych podobnych ustaw nie mają zastosowania. Jedyny wyjątek dotyczy sytuacji, gdy zlecenie wyczerpuje znamiona stosunku pracy. Konieczne jest jednak wtedy sądowne ustalenie, że takie zapatrywanie jest zgodne z prawdą. Pracodawcy jednak rzadko decydują się na taki krok, ponieważ jest on dla nich zwyczajnie niekorzystny.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób, które zatrudnione są na umowę o dzieło. Jest to również kontrakt o charakterze cywilnoprawnym, jednakże w założeniu znacząco różni się od zlecenia. Przede wszystkim wskazuje się, że w ramach takiej umowy wykonywane jest określone dzieło. Może mieć ono charakter zarówno materialny, jak i niematerialny (na przykład stworzenie określonego patentu czy innego prawa własności przemysłowej). Na ogół jednak nie jest w pełni dopuszczalne wypowiedzenie umowy przed ukończeniem takiego dzieła. W sytuacji, gdy robi to wykonawca, zobowiązany jest od do zapłaty względem zamawiającego. W przeciwnej sytuacji należność z tytułu umowy powinna zostać uiszczona w całości w momencie wypowiedzenia umowy.

Odrębne regulacje dotyczą osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Tutaj ważne jest, aby zachowywać ustawowe terminy wypowiedzenia. Nie ma tutaj znaczenia fakt, jakie powody po stronie pracownika uzasadniałyby takie żądanie. Bardzo ważne jest jednak, aby zdawać sobie sprawę, że w pewnych szczególnych sytuacjach możliwe jest zawarcie z pracodawcą porozumienia. To właśnie ono jest najczęściej podstawą wcześniejszego wypowiedzenia umowy.

Od tej kwestii należy odróżnić odejście z pracy bez zachowania terminów wypowiedzenia. Na ogół dotyczy ono sytuacji, gdy pracownik z własnej winy pozbył się uprawnień, które są konieczne, aby piastować dane stanowisko. Warto nadmienić, że pracodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o pracę także w sytuacji, gdy pracownik stawi się w zakładzie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Takie zachowanie uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne.

Sposoby obliczania wydajności pracy.

Sposoby obliczania wydajności pracy.

Wydajność pracy określana w literaturze też jako produktywność opisuje wartość produkcji, którą pracownik jest w stanie wytworzyć o określonym czasie i odnosi się do jednego pracownika.

Wydajność pracy bywa zazwyczaj obliczana jako PKB podzielony przez liczbę przepracowanych godzin pracy[1]. Produktywność pracy zaś rośnie, kiedy realny PKB zwiększa się szybciej, niż liczba pracowników (przepracowanych godzin).

Wydajność pracy zależy od wielu czynników i może mieć charakter zmienny, który zależy od wahań na rynku. W przypadku gdy rynek przeżywa osłabienie lub kryzy, ma to również odzwierciedlenie w wydajności. Wahania na rynku związane są często z ograniczeniem lub zwiększeniem wydajności a to wpływa na poziom zatrudnienia w firmie. Duży wpływ na różnice w wydajności może mieć również stopień rozwoju gospodarczego danego kraju, ale też charakterystyka produkcji.

Na wydajność wpływ maja trzy podstawowe czynniki takie jak kapitał fizyczny, kapitał ludzki i stosowana w firmie technologia.
W skład kapitału fizyczne zaliczyć można takie elementy jak budynki, maszyny, pozostałe środki trwałe i materiały produkcyjne, dzięki którym odbywa się produkcja. Kapitał ludzki natomiast to nie tylko kadra, która zatrudniamy ale również wiedza naszych pracowników, poziom ich wykształcenia i znajomości tematu, ale także kompetencje ludzi niezbędnych do wykonania pracy. Kapitał ludzki wzrasta gdy firmy inwestują w swoich pracowników, wysyłając ich na specjalistyczne kursy, uczelnie wyższe lub szkolenia. Niedocenioną forma inwestowania w kapitał ludzki jest również opieka medyczne, która przez wielu nie jest postrzegana jako typowa inwestycja.

Technologie, których przedsiębiorstwo używa w procesie produkcyjnym bardzo często utożsamiane jest i związane z postępem technologicznym. Każdego dnia dowiadujemy się o nowym sposobie wytwarzania, nowej technologii czy ulepszeniu, którego zadaniem jest zwiększenie produkcji a co za tym idzie produktywności. Wielu przedsiębiorców mierzy ten parametr i na nim opiera decyzję biznesową. Bardzo ważne jest tu pytanie jak obliczyć wydajność pracy i jak wykorzystać ta wiedzę dla rozwoju firmy?

W międzynarodowych przedsiębiorstwach stosuje się narzędzie w skrócie określane jako KPI. Mierniki te stosowane są jako wsparcie organizacji w osiąganiu jej celów biznesowych i są źródłem obiektywnej wiedzy o wykonywanej pracy i jej efektywności. KPI są narzędziem stosowanym przez kadrę menadżerska do kontroli, a jej wyniki pomagają podejmować szybkie decyzje, planować dalsze kroki i określać co jest dla przedsiębiorstwa ważne i priorytetowe. W praktyce opracowano setki wskaźników, które mogą być wykorzystywane jako KPI. wydajność pracy jest jednym ze składników określanych jako KPI.

Formy wydajności określa następujący wzór:
wydajność = produkcja / nakłady

Jeśli wynik działania nie jest zadowalający należy zastanowić się nad poprawą wydajności, w której pomóc może nie tylko poprawa wydajności operacyjnej firmy, ale również zaangażowanie pracowników.

Jak zacząć pracę maturalną?

Jak zacząć pracę maturalną?

W życiu większości uczniów szkoły średniej nadchodzi ten moment, kiedy zmierzyć muszą się z egzaminem dojrzałości, potocznie nazywanym maturą. Nie jest to chwila prosta dla większości uczniów, którzy czują wielki stres, a czasami wręcz przerażenie myśląc o egzaminie, który wpłynie bardzo znacząco na ich przyszłość. Od matury bowiem zależy, na jakie studia się dostaniemy, a więc w jakim kierunku ukształtuje się dalsze życie.

Najwięcej problemów tradycyjnie sprawia matematyka, zwłaszcza na poziomie rozszerzonym. Warto jednak skupić się także na języku polskim, w którym procent oblanych jest niezwykle mały, aczkolwiek cały czas takowy występuje. Dlaczego tak się dzieje? Niestety wiele młodych ludzi lekceważy wskazówki, które dostają codziennie w roku maturalnym w szkole i cały czas czyni oczywiste błędy. Tylko bowiem za takie można nie zdać matury na poziomie podstawowym. W pracy pisemnej wystrzegać się trzeba przede wszystkim błędów kardynalnych, czyli głębokich pomyłek dotyczących postaci i wydarzeń w lekturach obowiązkowych (z gwiazdką). Należą do nich Bogurodzica, fraszki i treny Jana Kochanowskiego, satyry i bajki Ignacego Krasickiego, „Pan Tadeusz”, „Dziady cz. III” Adama Mickiewicza, „Lalka” Bolesława Prusa, „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza i „Sklepy cynamonowe” Bruno Schulza. Pomyłka w tych lekturach, jeśli będzie wyjątkowo rażąca spowoduje wyzerowanie pracy i w konsekwencji oblanie matury. Należy więc po prostu te dzieła znać – nie jest ich aż wiele, aby przeciętny osiemnastolatek nie był w stanie przeczytać ich przez trzy bądź cztery lata kształcenia w szkole średniej. Praca zostanie również wyzerowana, jeśli nie zostanie postawiona teza – najczęściej na poziomie podstawowym jest ona wręcz zawarta w temacie, więc warto po prostu zwrócić na nią uwagę. W przypadku interpretacji jest już stosunkowo ciężej, ponieważ nie zdać można kompletnie mijając się z sensem utworu. Jeśli więc nie rozumie się, co autor miał na myśli to zdecydowanie bezpiecznej jest pisać rozprawkę problemową.

Wiele młodych osób zastanawia się także jak zacząć pracę maturalną. Otóż rozprawkę najlepiej na początku okrasić krótkim, ale ładnie napisanym zdaniem wstępnym, w którym wyrazimy jakiś ogólnik na temat tego, o czym piszemy. Jest to mile widziane, ponieważ nie przechodzimy od razu do tezy, ale skupiamy się na samej istocie tego, co podejmujemy. Zdanie takie może zostać zbudowane przykładowo w takich stylu narracji: „Od wieków ludzie dzielili się na tych, którzy idą utartymi ścieżkami wskazanymi przez wzorowe autorytetu, a także na tych, którym konwencja nie pasuje, na szukających nowych rozwiązań i własnej drogi”. Dopiero dalej uczeń może przejść do stawienia konkretnej tezy i rozpoczęcia argumentacji. Teza to najważniejsza część pracy, która jest bardzo wysoko punktowana, warto więc postawić ją najtrafniej jak się da. Najczęściej, jak już było pisane, jej ślad znajduje w przypadku matury podstawowej już w temacie, aczkolwiek na rozszerzeniu sprawy zdecydowanie bardziej się komplikują.

Wskazówki dotyczące pisania pracy dyplomowej

Wskazówki dotyczące pisania pracy dyplomowej

Każdy słuchacz uczelni wyższej powinien w odpowiednim terminie przedstawić swoją pracę dyplomową. Jest to zagadnienie niezwykle istotne, zważywszy na fakt, że bez tego warunku uzyskanie dyplomu uczelni wyższej jest niemożliwe. W istocie praca magisterska jest prawdziwą zmorą dla studentów, którzy nie potrafią we właściwy sposób formułować swoich myśli oraz wyciągać adekwatnych do sytuacji wniosków. Istnieje jednak kilka sztuczek, dzięki którym można w łatwy sposób stworzyć unikalne dzieło.

W pierwszej kolejności warto zastanowić się nad tym, jaką literaturę wykorzystać, aby praca była możliwie jak najbardziej oryginalna. Możliwe jest posiłkowanie się różnymi źródłami, w tym tekstami, które zostały zawarte na stronach internetowych. Bardzo ważne jest jednak aby sprawdzać wiarygodność wszelkich faktów, które zostały w nich przytoczone. W innym przypadku można narazić się komisji egzaminacyjnej, która skrupulatnie sprawdza, czy wszystkim faktom przedstawionym w pracy można nadać status zgodności z prawdą.

Druga kwestia dotyczy przypisów. Praca dyplomowa jak pisać nie wie zbyt wiele osób, jednak przy wykorzystaniu odpowiednich wzorców naukowych można w łatwy sposób zjednać sobie przychylność promotora. To właśnie ten podmiot odpowiedzialny jest za opracowanie kompleksowego spisu literatury, która wykorzystywana jest w pracy magisterskiej. Można zasięgnąć jego rady w sytuacji, gdy poszczególne pozycje znajdujące się na dostarczonym przez niego wykazie są nieaktualne. Wtedy jest on zobowiązany do wskazania książek nowszych, których wykorzystanie będzie możliwe w całym procesie pisania pracy.

Każda uczelnia ustala własne rygory odnoszące się do przypisów. I tak niektóre akademie stoją na stanowisku, że przypisy dolne powinny być wykorzystane zarówno w rozdziale teoretycznym, jak i badawczym. W dużej mierze należy się posiłkować doświadczeniem życiowym, wszak także prace zaliczeniowe miały takie przypisy zawierać. Należy jednak pamiętać, że niektóre uczelnie uważają za zdecydowanie lepsze przypisy oksfordzkie. Występują one bezpośrednio w tekście i mogą budzić liczne kontrowersje w doktrynie. W każdej sytuacji student powinien zorientować się, jakie wymogi edytorskie panują na jego uczelni.

Bardzo ważny jest również plan pracy. To od niego zależy, jak książka zostanie skonstruowana. W większości prac niezbędne jest stworzenie rozdziału teoretycznego, w którym dane zagadnienie jest skrupulatnie opisywane. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że kwestie budzące w literaturze rozbieżności powinny być przedstawione z kilku punktów widzenia. Sam student powinien opowiedzieć się za opcją, która jest jego zdaniem najtrafniejsza. Ponadto konieczne jest skonstruowanie rozdziału metodologicznego, który opisuje metody badawcze i techniki, które zostały użyte w trakcie badań. Dzięki temu wszelkie dane, które zostaną przytoczone w rozdziale analitycznym, będą mogły zostać uznane za wiarygodne. Ostatnią częścią pracy jest dyskusja, w ramach której student przedstawia własny ogląd sprawy.

Dotacja z urzędu pracy

Dotacja z urzędu pracy

Urzędy pracy działające przy starostwach powiatowych są instytucjami, które głęboko ingerują w rynek pracowniczy. Jest to zjawisko pozytywne, ponieważ dzięki takim działaniom bezrobocie w Polsce spada. Istnieją trzy profile pomocy, które udzielane są osobom bezrobotnym. Na uwagę zasługuje drugi, ponieważ ma on na celu aktywizację osób bezrobotnych oraz sprawienie, że znajdą pracę w bardzo krótkim czasie od rejestracji.

Należy wskazać, że na instytucjach rynku pracy korzystają nie tylko bezrobotni, ale również pracodawcy. Dzięki zatrudnieniu określonej kategorii osób mogą oni w łatwy sposób zyskać dodatkowe środki finansowe na prowadzenie swojego zakładu pracy. Jest to szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które z reguły nie narzekają na uwarunkowania finansowe, w jakich się znajdują. Co do zasady najczęściej spotykaną formą pomocy jest dotacja. Pracodawca uzyskuje środki, które może przeznaczyć na konkretny cel.

Niestety, niewielu pracodawców orientuje się jak dostać dotację z urzędu pracy. Procedura wydaje się na ogół bardzo sformalizowana, jednakże przy wykazaniu odpowiedniego podejścia do tematu można liczyć na przychylność urzędników. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że obecnie każdy zakład pracy korzysta z takiej formy pomocy. Sprawia to, że z roku na rok napływa coraz większa liczba wniosków z prośbą o pomoc. Jest to niezwykle korzystne dla samych bezrobotnych, dla których tworzone są dodatkowe miejsca pracy współfinansowane ze środków publicznych.

Osoba lub zakład starająca się o dotację powinna w pierwszej kolejności złożyć w właściwym miejscowo urzędzie pracy odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Najlepszym rozwiązaniem jest wskazanie osoby bezrobotnej, która zostanie zatrudniona na nowo powstałym stanowisku. Jest to o tyle korzystne, że procedura na ogół jest wtedy uproszczana do niezbędnego minimum. Państwo przekazuje pracodawcy niezbędne środki, które ten przeznacza na zakup wyposażenia oraz urządzeń elektronicznych, które są wykorzystywane na danym stanowisku pracy. Po wizycie urzędnika dochodzi do podpisania umowy, która określa wzajemne prawa i obowiązki stron.

Co do zasady pracodawca, który skorzysta z takiej pomocy, powinien jak najszybciej dopuścić do pracy osobę bezrobotną. Wtedy uzyska nowego pracownika, którego powinien należycie przeszkolić i zagwarantować mu urlop oraz inne świadczenia przewidziane w prawie pracy. Umowy zawierane z zakładami pracy regulują kwestię terminów, w czasie których dana osoba musi być zatrudniana, aby zakład nie utracił dotacji. Przeważnie jest wskazywany termin roczny, chociaż obowiązujące w Polsce przepisy umożliwiają zatwierdzenie nawet trzyletniego czasu pracy.

Gdy wszystkie formalności zostały dopełnione, pracodawca może zdecydować się na rozszerzenie programu pomocowego o nowych pracowników. Jest to niezwykle korzystne dla firm, które stale stawiają na rozwój swoich placówek. Dzięki dotacjom uzyskiwanym z różnych urzędów pracy możliwe jest stworzenie bazy, która będzie wykorzystywana przez długie lata.

Jak odmówić przyjęcia oferty pracy?

Jak odmówić przyjęcia oferty pracy?

Zdarzają się sytuacje, w których osoby bezrobotne w istocie nie chcą znaleźć pracy. Może mieć to miejsce w kilku przypadkach. Przede wszystkim istnieją osoby, które zdecydowanie wolą wolność i nie lubią wychodzić poza teren własnego podwórka. Dla nich przeznaczona jest praca chałupnicza, która z roku na rok przyciąga coraz więcej zainteresowanych. Z drugiej strony staranie się o bon szkoleniowy lub dotację z urzędu pracy wygląda w ten sposób, że w momencie podjęcia innej pracy konieczne jest wyrejestrowanie się z wykazu osób bezrobotnych. Instytucje te budzą duże kontrowersje, jednakże przyszły przedsiębiorca, który chce uzyskać środki państwowe, powinien wszelkie oferty pracy w okresie karencji odrzucać.

Jak powszechnie wiadomo, odmowa może wiązać się z pewnymi konsekwencjami. Same urzędy pracy bardzo restrykcyjnie podchodzą do osób, które nie korzystają z przysługujących im ofert pracy. Dlatego w podobnych sytuacjach niezbędne jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej, na którą skierował nas urząd. Tam można między wierszami powiedzieć potencjalnemu pracodawcy o swojej sytuacji prawnej. Osoba ta powinna okazać zrozumienie, ponieważ doskonale wie, że obowiązujące w Polsce przepisy praktykowane są niejednolicie i można znaleźć w nich dużo zwrotów niedookreślonych.

O tym, jak odmówić przyjęcia oferty pracy, traktuje wiele książek oraz periodyków naukowych. Głównie są to dzieła z zakresu psychologii. Każdy najmniejszy gest czy słowo może mieć ogromne znaczenie, dlatego dobrze przygotować się na taką ewentualność. Przede wszystkim już w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej warto dawać do zrozumienia przyszłemu pracodawcy, że traci on czas i nie ma większych szans na to, że znajdzie pracownika w naszej osobie. Pozwoli to uniknąć ewentualnych rozczarowań wtedy, gdy człowiek ten będzie skłonny zatrudnić nas na wskazanym przez siebie stanowisku.

Ważne jest także, aby rozsądnie dobierać słowa. Jeżeli potencjalny pracodawca zdenerwuje się, będzie on mógł przekazać urzędowi pracę informację, że przyszliśmy na rozmowę o pracę jedynie dla pozoru. To z kolei obliguje państwową instytucję do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Na ogół jednak udaje się trafiać na ludzi, którzy wykazują zrozumienie dla naszej sytuacji. W dużej mierze zależy to właśnie od słów, dlatego należy dobierać wyrazy stonowane, bez jakichkolwiek cech emocjonalnych.

Istnieje jeszcze inny wariant, który warto wykorzystać w takiej sytuacji. Otóż możliwe jest stwierdzenie, że nie spełniamy wymogów formalnych, które wyznaczył potencjalny pracodawca. Jest to tak zwany argument z niekompetencji. Niestety, także i on ma pewne wady. W przypadku, gdy urząd pracy dowie się o takim działaniu, będzie on mógł prześledzić naszą dotychczasową kartotekę. Jeżeli okaże się, że użyte przy pracodawcy twierdzenia są nieprawdziwe, konieczne będzie złożenie erraty. Nie jest to zadanie łatwe, zważywszy na fakt, że chcemy uwolnić się od zbędnych formalności. W każdej sytuacji zaleca się zachowanie spokoju oraz przeprowadzenie luźnej rozmowy z pracodawcą.